Gå till innehåll

Matavfall Villa

Du som bor i villa ska börja sortera matavfall 1 januari 2024. Du har fått ett matavfallskärl, påshållare och två buntar papperspåsar samt en broschyr hur du återvinner matavfall.

Så sorterar du matavfall

Börja med att skruva fast påshållaren på insidan av skåpsdörren eller placera den på annan lämplig plats. Det är viktigt att använda påshållaren för att luft ska kunna cirkulera runt påsen. Hållaren kan maskindiskas.
Påshållaren och det ventilerade kärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra.
För att matavfallet skall bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger.

Vad ska jag sortera?

Här nedan följer exempel på vad du kan kasta i din matavfallspåse och vad som inte är biologiskt nedbrytbart och som ska hanteras på annat sätt. Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant som vi själva kan tugga och svälja.

Bilden visar hur du kan sortera matavfall rätt

Hur ska jag sortera?

Testbild

1. Platta ut
Vik ut påsen och platta till den i botten.
Placera den i påshållaren.

2. Skrapa ner
Lägg matavfallet i påsen. Låt blöta matrester och skal rinna av i vasken innan du lägger det i påsen. Använd slaskskrapan.

Testbild

Fyll påsen max 2/3 upp eller upp till den streckade linjen på insidan av påsen.

Testbild

3. Vik ihop
Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet så
minskar risken för att påsen läcker eller går sönder.

Testbild

Klart!
Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar.
Placera kärlen med handtag och hjul vända in mot fastigheten och ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.
Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor.

Påsar

Gällivare kommun kommer årligen att dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar. Fler påsar finns även att hämta på Kavahedens återvinningscentral, Kommunhusets entré, Gällivare bibliotek, Hjortronet och RE-form i Norrskensgallerian.

På landsbygden finns matavfallspåsar att hämta från återvinningscentralerna som finns i Ullatti, Hakkas, Dokkas, Skaulo, Nilivaara och Nattavaara.

Du kan använda komposterbara plastpåsar som majsstärkelsepåsar eller påsar av bioplast. Det går också bra att nyttja din använda papperspåse från affärernas frukt och grönt till att samla matavfall i.

Vanliga frågor och svar

Vi meddelar när det är dags att börja sortera i ditt område. Sorteringen är framflyttad och beräknas att börja 1 januari 2024. Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat.

Du som bor i villa har eller kommer att få ett brunt kärl för insamling av matavfall.

Du som äger en villa får ditt kärl utkört innan du blir en del av matavfallsinsamlingen.Olika områden ansluts allt eftersom. OBS! Börja inte använda det bruna kärlet direkt du får det. Gällivare kommun meddelar när det är dags att börja använda kärlet och sortera ditt matavfall.

Kommunen har kört ut ett brunt kärl till respektive fastighet. Bruna kärl har inte levererats till dig som komposterar matavfall i hemkompost eller har avfallskvarn.

Saknar du en brun tunna, kontakta renhållningsfaktureringen på telefon 0970-81 82 08 telefontid tisdag och torsdag 9.30-11.30 eller via mail renhallningsfakturering@gallivare.se.

Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

Det finns också en möjlighet att dela båda kärlen med en närliggande granne och då blir avgiften något lägre. Skicka en ansökan till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning.

Trots det stora avståndet till anläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

Du som komposterar matavfall i hemkompost eller har avfallskvarn behöver inte ha ett brunt kärl för matavfall. Anmälan om egen kompost skickas till miljö- bygg- och räddningsförvaltning.

Om din fastighet är kopplat till det kommunala vatten- och avloppsnätet får du inte använda avfallskvarn. Sedan den 1 januari 2024 ska du sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall enligt avfallsförordningen. Du får använda avfallskvarn som är kopplat till tank eller avskiljare.

Äggskal ska sorteras som brännbart restavfall och slängas i den gröna tunnan, trots att äggskalen är en sorts matavfall. Anledningen är att matavfallet skickas till Bodens biogasanläggning och äggskal stör rötningsprocessen. Äggskal sliter hårt på pumparna, blästrar från insidan och stockar igen rören.

Gällivare kommun är medveten om att det står i den tryckta versionen av broschyren "så återvinner du matavfall" att äggskal ska sorteras som matavfall, med det är felaktigt. Broschyren trycktes före Bodens kommun gick ut med informationen att äggskal orsakar driftsproblem.

Under varma sommardagar kan matavfall dra till sig flugor och fluglarver.

Här kommer några tips som kan hjälpa:

  • Fyll inte påsen för mycket utan se till att du kan stänga den ordentligt så det inte faller ut matavfall i sopkärlet.
  • Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.
  • Rengör sopkärlet med jämna mellanrum. Använd såpa och skurborste på skaft för att nå ända ner i botten.
  • Efter rengöringen avsluta med att spraya med lite ättika runt kanterna i kärlet. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta.

Sidinformation

skylt
Soptömning

Kontakta oss vid frågor om fakturor, debitering, avgifter och byte av kärl. Våra telefontider är tisdag och torsdag 09.30-11.30


Senast uppdaterad:
2024-06-11
Publicerad:
2023-11-17