Gå till innehåll

Sophämtning

Hushållsavfall byter namn till restavfall.Alla hushåll genererar sopor men först sorterar du ut det farliga avfallet, förpackningar (glas, metall, tidningar, kartong, plast) och grovsopor. Oavsett var du bor ska soporna sorteras. Den rest som blir kvar heter restavfall som sedan läggs i påsar som du knyter ihop ordentligt innan du lägger det i gröna tunnan.

Se dina tömningsdagar

Hur ofta töms soporna?

I och med matavfallsinsamlingen kommer sophämtningsdagarna att ändras. Istället för att ha sophämtning jämna och udda veckor, kommer sophämtning att fördelas på fyra olika turer. För att se vilken dag du har sophämtning, se tömningsdagar här ovan.

Villor
Från och med 1 januar 2024 hämtar sopbilen restavfall (hushållsavfall) från villor var fjärde vecka. För att få mer sällan tömning, var åttonde vecka, behöver du ha en hemmakompost för matavfall exempelvis en varmkompost. Ansökan för hemmakompost för matavfall samt mer sällan tömning lämnas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Soptunnan för dig med hemmakompost för matavfall är märkt med ett K eller K8, som betyder att avfallslämnaren komposterar själv.

Fritidshus, hämtning av restavfall startar vecka 22-25 och slutar vecka 38-41
Från och med 1 januar 2024 hämtas restavfall (hushållsavfall) från fritidshus var fjärde vecka. Sophämtningen börjar olika veckor beroende på vilken turlista ditt område har men som tidigast vecka 22 (turlista 2) och som senast vecka 25 (turlista 1). Kärl med fritidshushämtning är märkta med S. De som sorterar ut matavfall i egen kompost och ansökt om mer sällan tömning har hämtning var åttonde vecka. Gröna tunnan är då märkt med ett K8 som betyder att avfallslämnaren komposterar själv.

Verksamheter och flerbostadshus
Restavfall hämtas minst varannan vecka och som mest tre gånger i veckan.

 • Ställ ut kärlet vid kvällen före eller senast klockan 06.00 på morgonen.
 • Kärlet ska vara placerat ungefär 50 cm från vägbanan så att det är
  lättåtkomligt.
 • Avståndet mellan kärlen ska vara minst 40 cm.
 • Tänk på att sopkärlen måste stå plant med öppning mot körbanan, fastighetsägaren ansvarar för att snöröja, sanda och se till att soporna inte är fastfrusna i tunnan.
 • Locket ska vara stängt, dvs. överfyll inte kärlet.

 • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller.
 • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar.
 • Dammsugarpåsar, disktrasa.
 • Kattsand (förpacka det väl) och burspån.
 • Snus, cigaretter, tuggummi.
 • Kuvert, pennor, post-it-lappar.
 • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik.

Har du lite avfall kan du ansöka om att dela soptunna din granne, även kostnaden för sophämtningen blir lite bliigare. Grundavgiften delas inte men den rörliga avgiften delas. Ni kan vara upp till tre hushåll som delar på ett kärl, men ni ska komma överens om på vems fastighet soptunna ska stå.

Det brännnara restavfallet körs till värmeverket i Boden där det förbränns och omvandlas till el eller fjärrvärme.

Sidinformation

skylt
Soptömning

Kontakta oss vid frågor om fakturor, debitering, avgifter och byte av kärl. Våra telefontider är tisdag och torsdag 09.30-11.30


Senast uppdaterad:
2023-11-30
Publicerad:
2022-12-15