Gå till innehåll

Sophämtning

Alla hushåll genererar sopor men först sorterar du ut det farliga avfallet, förpackningar (glas, metall, tidningar, kartong, plast) och grovsopor. Oavsett var du bor ska soporna sorteras. Den rest som blir kvar heter restavfall som sedan läggs i påsar som du knyter ihop ordentligt innan du lägger det i gröna tunnan.

Hur ofta töms soporna?

Villor
Sopbilen hämtar restavfall från villor för permanatboende varannan vecka. De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativt har avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka. Tunnan är då märkt med ett K som betyder att avfallslämnaren komposterar själv.

Fritidhus hämtning vecka 22-39
Restavfall hämtas från fritidshus varannan vecka. Sophämtningen börjar vecka 22 för dig med hämtning jämna veckor och slutar vecka 38. För dig som har hämtning ojämna veckor, börjar soptömningen vecka 23 och slutar vecka 39. Kärl märkta med S har sommartömning och töms mellan veckorna 22-39.

De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativ avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka under tömningsperioden. Tunnan är då märkt med ett K som betyder att avfallslämnaren komposterar själv.

Verksamheter och flerbostadshus
Restavfall hämtas minst varannan vecka och som mest tre gånger i veckan. De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativ avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka.

 • Ställ ut kärlet vid kvällen före eller senast klockan 06.00 på morgonen.
 • Kärlet ska vara placerat ungefär 50 cm från vägbanan så att det är
  lättåtkomligt.
 • Avståndet mellan kärlen ska vara minst 40 cm.
 • Tänk på att sopkärlen måste stå plant med öppning mot körbanan, fastighetsägaren ansvarar för att snöröja, sanda och se till att soporna inte är fastfrusna i tunnan.
 • Locket ska vara stängt, dvs. överfyll inte kärlet.

 • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller.
 • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar.
 • Dammsugarpåsar, disktrasa.
 • Kattsand (förpacka det väl) och burspån.
 • Snus, cigaretter, tuggummi.
 • Kuvert, pennor, post-it-lappar.
 • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik.

Har du lite avfall kan du ansöka om att dela soptunna din granne, även kostnaden för sophämtningen blir lite bliigare. Grundavgiften delas inte men den rörliga avgiften delas. Ni kan vara upp till tre hushåll som delar på ett kärl, men ni ska komma överens om på vems fastighet soptunna ska stå.

Det brännnara restavfallet körs till värmeverket i Boden där det förbränns och omvandlas till el eller fjärrvärme.

Sidinformation

skylt
Soptömning
Vid frågor om fakturor, debitering och avgifter.

Telefontider:
tisdag och torsdag 9.30-11.30


Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2022-12-15