Gå till innehåll

Sophämtning

Hushållsavfall byter namn till restavfall.
Alla hushåll genererar sopor men först sorterar du ut matavfall, farligt avfall, tidningar, förpackningar (glas, metall, kartong, plast) och grovsopor. Oavsett var du bor ska soporna sorteras. Den rest som blir kvar heter restavfall som sedan läggs i påsar som du knyter ihop ordentligt innan du lägger det i gröna tunnan.

Se dina tömningsdagar

Midsommar 2024
Under midsommar sker inga förändringar på sophämtningen för dig som bor i villa, avfallet hämtas som vanligt.

Sophämtning från flerfamiljshus och verksamheter påverkas, avfallet hämtas på torsdag istället för fredag som är midsommarafton.

Hur ofta töms soporna?

I och med matavfallsinsamlingen kommer sophämtningsdagarna att ändras för villor och fritidshus. Istället för att ha sophämtning jämna och udda veckor, kommer sophämtning att fördelas på fyra olika turer. För att se vilken dag du har sophämtning, se tömningsdagar här ovan.
För verksamheter och flerbostadshus i tätort ändras inte sophämtningsdagarna. Matavfallskärlet töms samtidigt som restavfallet.

Villor
Från och med 1 januar 2024 hämtar sopbilen restavfall (hushållsavfall) från villor var fjärde vecka. Vill du ha mer sällan tömning, var åttonde vecka, maila renhallningsfakturering@gallivare.se.

Vissa soptunnor har en märkning, K eller K8, som betyder att avfallslämnaren komposterar själv sitt matavfall i egen hemmakompost. K8 betyder att avfallslämnaren har mer sällan tömning, alltså var åttende vecka.

Fritidshus, hämtning av restavfall startar vecka 22-25 och slutar vecka 38-41
Från och med 1 januar 2024 hämtas restavfall (hushållsavfall) från fritidshus var fjärde vecka. Sophämtningen börjar olika veckor beroende på vilken turlista ditt område har men som tidigast vecka 22 (turlista 2) och som senast vecka 25 (turlista 1).

Kärl med fritidshushämtning är märkta med ett S. De som sorterar ut matavfall i egen kompost och ansökt om mer sällan tömning har hämtning var åttonde vecka. Gröna tunnan är då märkt med ett K8 som betyder att avfallslämnaren komposterar själv.

Verksamheter och flerbostadshus
Sophämtningsdagar för verksamheter och flerbostadshus i tätort kommer inte att förändras. Från och med 1 januari 2024 kommer matavfallskärlet tömmas samtidigt som restavfallet (gröna tunnan). RestavfalI i tätort hämtas minst varannan vecka och som mest tre gånger per vecka.

Sophämtningsdagar för verksamheter och flerbostadshus på landsbygden har samma tömningsdagar som villor och fritidshus.

 • Ställ ut kärlet kvällen före eller senast klockan 06.00 på morgonen.
 • Kärlet ska vara placerat ungefär 50 cm från vägbanan så att det är
  lättåtkomligt.
 • Avståndet mellan kärlen ska vara minst 40 cm.
 • Tänk på att sopkärlen måste stå plant med öppning mot körbanan, fastighetsägaren ansvarar för att snöröja, sanda och se till att soporna inte är fastfrusna i tunnan.
 • Locket ska vara stängt, det vill säga överfyll inte kärlet.

För dig som bor i villa eller har fritidshustömning sker inga förändringar på sophämtningen under midsommar, avfallet hämtas som vanligt.

Sophämtning från flerfamiljshus och verksamheter påverkas, avfallet hämtas på torsdag istället för fredag som är midsommarafton.

 • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller.
 • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar.
 • Dammsugarpåsar, disktrasa.
 • Kattsand (förpacka det väl) och burspån.
 • Snus, cigaretter, tuggummi.
 • Kuvert, pennor, post-it-lappar.
 • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik.

Om du har lite avfall kan du ansöka om att dela soptunna din granne. Ni behöver komma överens om på vilken av era adresser som kärlet ska stå. Det går bra att vara upp till tre hushåll som delar på ett kärl. Från och med 1 januari 2024 kommer ni att dela både på matavfallkärlet och restavfallskärlet.

Det brännnara restavfallet körs till värmeverket i Boden där det förbränns och omvandlas till el eller fjärrvärme.

Sidinformation

skylt
Soptömning

Kontakta oss vid frågor om fakturor, debitering, avgifter och byte av kärl. Våra telefontider är tisdag och torsdag 09.30-11.30


Senast uppdaterad:
2024-06-11
Publicerad:
2022-12-15