Gå till innehåll

Företagets avfall

Kavahedens återvinningscentral (ÅVC) tar emot brännbart, metall, trä och elavfall från verksamheter mot betalning enligt gällande taxa.

Du kan komma in med ditt avfall på två sätt antigen genom att väga in över vågen eller sortera själv på rampen om det väger mindre än 3,5 ton. Om du kommer med avfall i säckar så behöver dessa vara genomskinliga.

När du lämnar avfall över vågen

När du kommer in med ditt avfall ska ni alltid uppge information om:

 • Avfallsslag
 • Hämtställe
 • Fakturamottagare

Uppge den märkning/referensnummer som beställaren vill ha på fakturan.

Det är viktigt att du som beställare ser till att transportören du anlitar uppger korrekta uppgifter när avfallet ska vägas in på Kavahedens ÅVC för att fakturan ska bli rätt.

Lämna avfall genom att sortera på rampen

Kom ihåg att dra ditt företagskort i terminalen på rampen innan du sorterar.

Ny lag har trätt i kraft som säger att avfallet ska sorteras på plats, åtminstone i sex olika fraktioner:

 • Trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten (Ragn-Sells)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips (Ragn-Sells)

Detta innebär att vi inte tar emot osorterat bygg- ochrvningsavfall från företag. Ragn-Sells är mittagare av mineral och gips.

Elavfall klassas som farligt avfall men får lämnas på Kavahedens ÅVC kostnadsfritt. För att få lämna hushållsliknande elavfall på Kavaheden krävs ett avlämnarintyg från El-Kretsen som du lämnar i vågkuren. Det behövs ett avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag. Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats: www.el-kretsen.se/avlämnarintyg.

Exempel på elavfall:

 • Kyl och frys
 • Vitvaror
 • Batterier,
 • Lysrör, glödlampor
 • Diverse elektronik eller TV-apparater.

Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Kom ihåg att ta
med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfallstyp. Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats:
https://www.el-kretsen.se/avlamnarintyg

Tjärpapp behöver provtas och provtagningsresultat ska mailas i förväg till vagstationen@gallivare.se eller lämnas till vågkuren innan man lämnar avfallet. Du måste ha ett godkännande innan du lämnar avfallet. Företagen måste kunna visa att tjärpappen inte är farligt avfall.

Finns det ett lunchrum eller fikarum och toaletter på ert företag så har ni också behov av en grön soptunna för restavfall. I restavfallet slänger du näsdukar, kuvert, matrester, städsopor, post-it lappar och annat småskräp. Saknar du en grön soptunna, beställ den via mail eller telefon:
renhallningsfakturering@gallivare.se
Tel: 0970-818 208
Telefontid: Tisdag 9:30 – 11:30, torsdag 9:30 – 11:30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-04-27