Gå till innehåll

Avgifter och regler

Du som privatperson får den gröna soptunnan tömd men även tillgång till återvinningscentraler för grovsopor och miljöstationer för farligt avfall. Avfallshanteringen finansieras enbart genom avfallsavgifter. Det är kommunen som är ansvarig för att ta hand om avfall från hushåll.

För att finansiera avfallsverksamheten har kommunfullmäktige antagit avfallstaxor. Avfallstaxan är uppbyggd på en fast avgift och en rörlig avgift.

Fast avgift
I den fasta avgiften är kostnaderna för alla tjänster som fastighetsägare har tillgång till samt all nödvändig information, administration och planering inräknad. Det innebär att den fasta avgiften betalar för återvinningscentralerna i Gällivare och på landsbygden, miljöstationerna, drift, planering, administration samt information.

Vem ska betala fast avgift?
Fast avgift ska tas ut för de tjänster och den service som finns tillgänglig. Fastighets-/husägare har, oavsett geografiskt läge, avfall som exempelvis kan uppstå i samband med in- och utvändigt underhåll av fastighet eller vid skötsel av denna. Detta avfall ska omhändertas på ett säkert sätt och kommunen har därför iordningsställt återvinningscentraler och miljöstationer.

Varje fastighet genererar avfall vilket innebär att fast avgift tas ut både för villa och för fritidshus även om fastighetsägaren är den samma. Den rörliga avgiften tas av de fastighetsägare som har tömning av hushållsavfall.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften varierar med behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Den rörliga avgiften består av kostnader för tömningen av gröna tunnan, transporter, förbrännigsavgifter och skatter.

Kommunfullmäktige är skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Avfallsplan innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Frågor om fakturor och betalning kontakta oss:

Renhållningsfakturor
renhallningsfakturering@gallivare.se
Tel: 0970-818 208
Telefontid: Tisdag 9:30 – 11:30, torsdag 9:30 – 11:30

Slamfakturor
slamfakturering@gallivare.se
Tel: 0970-818 926
Telefontid: Måndag 11:30 - 12:00, onsdag 11:30 – 12:00

Har du flyttat, glöm inte bort att göra ägarbyte för att fakturorna ska hamna rätt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2022-12-13