Gå till innehåll

Matavfall

Snart blir det lättare för Gällivareborna att sopsortera sitt matavfall. Till att börja med får hushållen levererat ett matavfallskärl, påsar, påshållare och en informationsfolder. Men börja inte samla matavfall genast – inte förrän 1 januari 2024 är systemet fullt utbyggt, då drar insamlingen av matavfall igång. Spara sakerna tills det är dags, helt enkelt.

Just nu pågar ett stort arbete med att införa insamling av matavfall för småhus, fritidshus, och flerfamiljshus i Gällivare kommun. Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Kommunernas system för insamling av matavfall ska, enligt regeringsbeslutet, vara på plats den 31 december 2023. Detta samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall.

Vi meddelar när det är dags att börja sortera i ditt område. Sorteringen är framflyttad och beräknas att börja 1 januari 2024. Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat.

Du som bor i villa har eller kommer att få ett brunt kärl för insamling av matavfall.

Du som äger en villa får ditt kärl utkört innan du blir en del av matavfallsinsamlingen.Olika områden ansluts allt eftersom. OBS! Börja inte använda det bruna kärlet direkt du får det. Gällivare kommun meddelar när det är dags att börja använda kärlet och sortera ditt matavfall.

De första kärlen kommer att börja levereras sommaren 2022. Eftersom det är många kärl som ska köras ut i hela kommunen så kommer det att ta lite tid.

Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

Det finns också en möjlighet att dela båda kärlen med en närliggande granne och då blir avgiften något lägre. Skicka en ansökan till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning.

Trots det stora avståndet till anläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

Du som komposterar ditt matavfall eller har avfallskvarn behöver inte ha ett brunt kärl. Om du däremot inte har ett godkänt beslut om kompostering behöver du anmäla det till Gällivare kommuns miljö- bygg- och räddningsförvaltning som handlägger din anmälan. Även avfallskvarn måste godkännas och anmälas till kommunen men det gör du till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Anmälan kostar ingenting. Fram till separat insamling av matavfall kan du också välja om du vill ha ditt gröna kärl tömt mer sällan och redan nu få soptömning var fjärde vecka.

Gällivare kommun kommer att köra ut ett matavfallskärl, påshållare och två buntar papperspåsar till respektive verksamhet.

Har man behov av att öka antalet kärl kontaktar ni Renhållningsfakturering på telefon 0970-818208 (Telefontider tisdag och torsdag 9.30-11.30) eller mail renhallningsfakturering@gallivare.se.

Tar påsarna slut finns fler att hämta på Kavaheden ÅVC, Kommunhusets entré, Folkets Hus bioentré och Alltinget.

Sidinformation

skylt
Slamfakturering

Telefontider:
Måndag 11.30-12.00
Onsdag 11.30-12.00

Senast uppdaterad:
2023-09-06
Publicerad:
2022-12-16