Gå till innehåll

Matavfall Restaurang och storkök

Matavfallsinsamlingen från restaurang och storkök startar 1 januari 2024. Den bruna tunnan med matavfall töms samtidigt som de gröna kärlen som innehåller restavfall.

Eftersom det oftast uppstår mycket matavfall i restaurang och storkök är det viktgt att sortera ut matavfallet så att den kan tas tillvara för att producera biogas.

Påsar, säckar och hållare

Restauranger och skolkök beställer själv säckar avsedda för matavfall samt säckhållare för verksamhetens behov.

Säckar för matavfall kan vara av majsstärkelse, bioplast eller av papper men ska vara certifierade enligt standard EN 13432, biologiskt nedbrytbara och komposterbara.

Vad ska jag sortera?

Här nedan följer exempel på vad du kan kasta i din matavfallspåse och vad som inte är biologiskt nedbrytbart och som ska hanteras på annat sätt. Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant som vi själva kan tugga och svälja.

Bilden visar hur du kan sortera matavfall rätt

Vanliga frågor och svar

Matavfall kommer att börja tömmas från och med 1 januari 2024.

Kommunen har kört ut ett brunt kärl till respektive fastighet eller avfallsutrymme. Om du saknar eller behöver fler bruna kärl kontakta renhållningsfaktureringen på telefon 0970-81 82 08 telefontid tisdag och torsdag 9.30-11.30 eller via mail renhallningsfakturering@gallivare.se.

Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning.

Trots det stora avståndet till anläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-22
Publicerad:
2023-11-24