Gå till innehåll

Matavfall Fritidshus / Stuga

Fritidshushämtning av matavfall börjar olika veckor beroende på vilken turlista ditt område har men som tidigast börjar tömningen vecka 21. Matavfall töms varannan vecka för dig som har fritidhushämtning.

Så sorterar du matavfall

Börja med att skruva fast påshållaren på insidan av skåpsdörren eller placera den på annan lämplig plats. Det är viktigt att använda påshållaren för att luft ska kunna cirkulera runt påsen. Hållaren kan maskindiskas.
Påshållaren och det ventilerade kärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra.
För att matavfallet skall bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger.

sortera matavfall

Vad ska jag sortera?

Här nedan följer exempel på vad du kan kasta i din matavfallspåse och vad som inte är biologiskt nedbrytbart och som ska hanteras på annat sätt. Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant som vi själva kan tugga och svälja.

Bilden visar hur du kan sortera matavfall rätt

Hur ska jag sortera?

Testbild

1. Platta ut
Vik ut påsen och platta till den i botten.
Placera den i påshållaren.

2. Skrapa ner
Lägg matavfallet i påsen. Låt blöta matrester och skal rinna av i vasken innan du lägger det i påsen. Använd slaskskrapan.

Testbild

Fyll påsen max 2/3 upp eller upp till den streckade linjen på insidan av påsen.

Testbild

3. Vik ihop
Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet så
minskar risken för att påsen läcker eller går sönder.

Testbild

Klart!
Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar.
Placera kärlen med handtag och hjul vända in mot fastigheten och ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.
Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor.

Påsar

För fritidshus och stugor sker ingen årlig utdelning utan fler påsar finns att hämta på Kavahedens återvinningscentral, Kommunhusets entré, Folkets Hus bioentré, Hjortronet och RE-form i Norrskensgallerian.

På landsbygden finns matavfallspåsar att hämta från återvinningscentralerna som finns i Ullatti, Hakkas, Dokkas, Skaulo, Nilivaara och Nattavaara.

Vanliga frågor och svar

För fritidhus börjar matavfallstömningen som tidigast vecka 21 för dig med hämtning enligt turlista 3.

Du som har sophämtning från fritidshus ska ha fått ett brunt kärl för insamling av matavfall, påshållare och två buntar papperspåsar samt en broschyr hur du återvinner matavfall.

Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

Du kan ansöka om att dela båda det gröna och det bruna kärlet med en närliggande granne och då blir avgiften något lägre. Skicka en ansökan till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning.

Trots det stora avståndet till anläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

Du som komposterar matavfall i hemkompost behöver inte ha ett brunt kärl för matavfall. Anmälan om egen kompost skickas till miljö- bygg- och räddningsförvaltning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-07
Publicerad:
2023-11-23