dunderNET logotyp

Ordlista

Förklaringar av tekniska termer och förkortningar.

Nätverksutrustning som sänder trådlöst ut ett befintligt existerande nätverk.

En nätverkskabel ansluts till en router eller switch och det inkommande nätet delas sedan ut till anslutande enheter. Då en accesspunkt inte skapar ett eget nätverk kan den inte anslutas direkt till konvertern, utan måste anslutas via en router.

Många av dagens routrar har inbyggd accesspunkt och brukar då kallas för trådlös router.

Platsen där fiberledningen ansluter till en byggnad. Anslutningspunkten kan vara en fasadbox eller ett fasadmätarskåp.

Närmaste plats där en byggnad kan anslutas till stadsnätet, vid framtida efteranslutning.

Vanligtvis är avlämningspunkten en avgrening från förbipaserande fiberslangar (ett fiberstråk) som avlämnats t.ex. vid fastighetsgränsen eller intill husets fasad för framtida efteranslutning.

Skyddar anslutna datorer och enheter från angrepp. Routrar för privat bruk har idag inbyggd brandvägg. Separata brandväggar används utav större företag och kostar oftast mer än en router.

Med endast en brandvägg mellan konvertern och era enheter begränsas antalet anslutna enheter till antalet IP-adresser från er tjänsteleverantör.

Plockar upp signalen från ett trådlöst nätverket och sänder den vidare via kabel. Används för att ansluta utrustning som saknar funktion för trådlöst nätverk.

Oftast kombinerad med repeater.

Nätverkskablar har en teknisk standard kallad kategori (på engelska förkortat Cat.). Kategorin anger bl.a. hur långa kablarna kan vara för att signalerna ska gå fram och hur mycket data som kan skickas genom kabeln på den angivna maxhastigheten.

Kabelstandarden i tabellen visar endast de kabelkategorier som är kompatibla med varandra och har RJ45-kontakt.

Kategori

Max längd

Maxhastighet

Stöd för PoE

Cat. 3

100 m

10 Mbit/s

Nej

Cat. 4

100 m

16 Mbit/s

Nej

Cat. 5

100 m

100 Mbit/s

Ja

Cat. 5e

100 m

1 Gbit/s

Ja

Cat. 6

100 m (55 m)

1 Gbit/s (10 Gbit/s)

Ja

Cat. 6a

100 m

10 Gbit/s

Ja

Cat. 7

100 m

10 Gbit/s

Ja

Cat. 8.1

30 m

25 Gbit/s

Ja

En akronym för customer premises equipment vilket förenklat betyder kundutrustning.

Se konverter.

Ledningsgator där fibernätet finns nedgrävt.

Utgörs t.ex. av nedgrävda slangar för fiberkablar.

Akronymet FTTx står för Fiber till där slutbokstaven som ersätter x:et talar om var fibern är avlämnad.

Det finns två av dessa akronym som används för att benämna att en fastighet är ansluten med fiber. FTTH och FTTB.

  • FTTH/Fibre to the home: Fiber till hemmet, innebär att fibern kommer in i bostaden. Dvs in i ett rum i en villa eller lägenhet.
  • FTTB/Fibre to the building: Fiber till byggnaden, innebär att fiber finns fram till fasaden eller ett teknikutrymme i byggnaden.

Se PON.

Internet of Things är en term för att beskriva maskiner, datorer och sensorer som är uppkopplade mot Internet.

Sensorer kan t.ex. används för att redovisa mätdata i realtid, styra hemelektronik, optimera industriprocesser och en hel del annat.

Adresser som gör det möjligt för datorer att skicka rätt information till rätt dator i ett nätverk, såsom internet eller ett hemnätverk.

IP-adresser utgörs av en rad nummer avdelat med punkter.

En fast telefon där samtalen går via en internetanslutning istället för telefonjacket.

TV som sänds via en internetanslutning.

Ett samlingsbegrepp som främst syftar på de rör (<160 mm) och slangar (>5 mm) som används i fibernätet.

Även skarvbrunnar och kopplingsskåp inkluderas i begreppet.

Istället för att lägga ner kablar direkt i marken, grävs det ner någon form av kanalisation som kablarna ska ligga i.

Fiberkablarna blåses sedan ut med tryckluft, eller dras ut med dragsnöre i kanalisationen. Detta underlättar reparationer, framtida uppgraderingar och ger ett extra skydd för kablarna.

Innebär att kunden hyr en egen fiberförbindelse mellan två eller flera platser med en önskad hastighet och service (SLA).

Omvandlar ljussignaler i fiberkablar till digitala elektroniska signaler i nätverksuttaget. Finns installerad hos stadsnätets kunder och gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att skicka sina tjänster till rätt kund.

Denna utrustning tillhandahålls av stadsnätet.

Akronymen LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network.

LoRaWAN används för att ansluta t.ex. sensorer som har begränsad tillgång til elektricitet och som behöver kunna skicka små mängder data över ett stort område.

Signalerna har längre våglängder än mobilnät och WiFi vilket gör att signalerna lättare går genom väggar och når längre avstånd.

Se även IoT.

Se konverter.

Används av analoga tekniker (bl.a. uppringt internet och ADSL), där en analog signal (t.ex. i telefonnätet) omvandlas till en digital signal och vice versa (kallat modulering och demodulering varav namnet m).

Renodlade modem fyller ingen funktion till er stadsnätsanslutning.

En akronym för "Optical network terminal", vilket rakt översatt betyder "fibernätverksavslut".

Se konverter.

Akronymen PoE står för Power over Ethernet, vilket innebär strömöverföring via nätverkskabel. PoE används för att tillhandahålla ström till nätverksutrustning som inte kan placeras på platser där det vanligtvis finns ett eluttag.

dunderNET använder PoE för att tillhandahålla ström till antenner, som finns monterade utomhus hos kunder i radionäten.

Akronym för Passive Optical Network (Passivt optiskt nätverk).

En teknik för att distribuera signaler till flera användare, utan aktiv utrustning som fördelar signalerna till varje anslutning. Tekniken bygger på att ljuset delas och skickas till flera anslutningar.

Olika samlingsbegrepp för PON-tekniker.

Akronym

PON-teknik

Maximal överföring

GPON

Gigabit PON

Nedladdning ≥ 1 Gbit/s.

Uppladdning < nedladdning.

XGPON

10 Gigabit PON

Nedladdning ≥ 10 Gbit/s

Uppladdning < nedladdning.

XGSPON

10 Gigabit symetrisk PON

Nedladdning ≥ 10 Gbit/s

Uppladdning ≥ 10 Gbit/s

Bredband via fast radio används som komplement till fiber för att ansluta fastigheter till stadsnätet.

Radionät använder trådlösa signaler för att skicka informationen från en mast till kunderna. Tekniken kan användas i glesbygd och områden där förutsättningar för fibernät saknas.

Repeater betyder upprepare. Denna typ av utrustning kan plocka upp en trådlös signal från ett befintligt trådlöst nätverk, och vidarebefordra signalen. Detta för att öka räckvidden på ett befintligt nätverk.

Ofta kombinerad med brygga.

Skapar ett lokalt nätverk med egna IP-adresser, vilket möjliggör för fler enheter att vara anslutna samtidigt till en och samma anslutning. I routrern finns även brandvägg som skyddar anslutningen.

Obs! Denna utrustning måste kunden införskaffa via en tjänsteleverantör eller en hemelektronikåterförsäljare.

Samförläggning innebär att delar av eller hela nät byggs ut i samband med att en annan aktör utför arbeten i området.

Samförläggning är ofta billigare än att bygga ut på egen hand. Det medför ofta att vi kan bygga ut till fler på bekostnad av att arbetena kan ta lite längre tid. Den infrastrukturägare som har hand om entreprenaden utför först sin del av arbetet. När de är färdiga med sina arbeten påbörjas återstående fiberarbeten. På så sätt behöver inte samma plats grävas upp flera gånger.

Fördelar

  • Mycket fler som får möjlighet att ansluta sig.
  • Minskade anläggningskostnader.
  • Minskad åverkan och färre störningar under byggtiden.

Nackdelar

  • Byggtiden blir vanligtvis betydligt längre.
  • Driftsättning fördröjs vanligtvis några år.
  • Kräver mer samordning.
  • Större risk för brister i anläggningen.

Landsbygd

I landsbygden handlar det främst om att elnät vädersäkras och byggs om. När entreprenörerna gräver ner det nya elnätet får vi lägga ner vår fiberkanalisation i samma schakt som elnätet.

Tätort

I tätorten genomförs samförläggningarna främst med andra avdelningar på Gällivare kommun. Det kan vara upprustning av vägar, gatubelysning och VA-nät eller anläggande av nya bostadsområden.

Även samförläggningar med nya el- fjärrvärmeledningar förekommer i tätorten.

Ny lag underlättar

Sedan 2016 är det lag på att infrastrukturägare ska erbjuda möjligheten att samförlägga till de som vill bygga fibernät. Lagen ger även möjligheten för fibernätägare att nyttja delar av den befintliga infrastrukturen i andra ledningsnät.

Service Layer Agreement är en specifikation av nivå av service, som en nätägare eller leverantör ska tillhandahålla. Det kan bl.a. omfatta utryckningstider vid avbrott och tillgänglighetsgarantier. Ju högre nivå av SLA ju högre är kostnaden.

Att ett kommunikationsnät (t.ex. fiber- eller mobilnät) är ett slutetnät, innebär det bara finns en tjänsteleverantör i nätet. Vanligtvis i stängda nät så är nätägaren och tjänsteleverantören samma företag.

Se mer under öppna nät.

Hyra av en egen fiber mellan två platser, där kunden själv tillhandahåller utrustning för kommunikation mellan respektive kabelände.

Namnet kommer av att fibern inte har någon på förhand ansluten signal-/ljuskälla.

Sprider vidare ett befintligt nätverk till fler enheter. En switch kan kopplas in till en router om nätverksportarna inte räcker till, för att utöka antalet portar. Switchen kan dock inte användas istället för en router, då den till skillnad från en router, inte skapar ett nätverk med egna IP-adresser. Istället vidareförmedlar den redan tillgängliga adresser från källan (t.ex. en router) den är ansluten till.

Söktråden grävs ner tillsammans med kanalisationen i fibernätet. Denna tråd används för att lokalisera nedgrävda ledningar, t.ex. för att undvika avgrävningar.

De företag som tillhandahåller tjänster (internet, tv och telefoni) via dunderNETs nät.

I ett trådlöst nätverk kommunicerar enheterna trådlöst. För internetuppkopplingar och hemnätverk används branchstandarden WiFi.

För att ansluta telefoner, datorer odyl via ett trådlöst nätverk krävs alla enheter har stöd för WiFi. Det krävs även en router med inbyggt WiFi eller fristående accesspunkter.

TV som sänds över internet. Till skillnad från IPTV är webb-TV inte bundet till en specifik anslutning men kräver däremot ett internetabonnemang.

Akronym för Wireless Fidelity. Begreppet är varumärket för den teknikstandard som används för trådlösa nätverk.

WiFi-samtal är en funktion i mobiltelefoner, som gör det möjligt att ringa även om det inte finns mobiltäckning.

Telefonen ansluts till ett trådlöst nätverk och samtalen sänds därefter via internetanslutningen istället för via mobilnätet.

För att använda WiFi-samtal krävs att både telefonen och mobilabonnemanget har stöd för funktionen.

Att ett kommunikationsnät (t.ex. fiber- eller mobilnät) är ett öppet nät, innebär det att alla tjänsteleverantörer som vill tillhandahålla tjänster via nätet har den möjligheten.

Alla leverantörer i ett öppet nät verkar på samma villkor i nätet. Kunderna väljer fritt mellan tjänsteleverantörer som finns i nätet.

Motsatsen till öppna nät är slutna nät.

dunderNET är ett öppet nät.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-17
Publicerad:
2023-01-24

Sidfot