dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Router

Utrustning som alla kunder i dunderNET behöver.

Skapar ett lokalt nätverk med egna IP-adresser, vilket möjliggör för fler enheter att vara anslutna samtidigt till en och samma anslutning.

I routrern finns även brandvägg som skyddar anslutningen. Vanligtvis finns även en accesspunkt inbyggd i routern, som gör att det lokala nätverket även går att nå via WiFi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot