dunderNET logotyp

Driftinformation

Information om störningar och avbrott som påverkar dunderNETs kunder.

Aktuella avbrott & störningar

Kunde inte hitta några nyheter.

  Nyligen avslutade avbrott & störningar

  Information från dunderNET

  Typer av meddelanden:

  • Driftstörningar
  • Driftavbrott

  Kriterier för publicering:

  • Påverkar flera av dunderNETs kunder.
  • Påverkar driften av dunderNETs eget nät.

  Information från tjänsteleverantörerna

  Typer av meddelanden:

  • Driftstörningar

  Kriterier för publicering:

  • Påverkar alla tjänsteleverantörens kunder i dunderNET.
  • Tjänsteleverantören har tillhandahållit information till fiberenheten om störningen.

  Övriga driftmeddelanden från tjänsteleverantörerna, återfinns på respektive tjänsteleverantörs hemsida.

  Även om det fel som påverkade hela området för avbrottet är åtgärdat, kan det uppstå följdproblem för enstaka anslutningar eller tjänster på de berörda anslutningarna.

  Omstart och felanmälan

  Efter ett åtgärdat avbrott kan ni behöva starta om all utrustning (konverter, router, dator m.m.).

  Om felet kvarstår felanmäl till er tjänsteleverantör.

  Driftmeddelanden skickas i första hand ut till tjänsteleverantörerna för distribution till berörda kunder. Information på hemsidan publiceras och uppdateras endast kontorstid under helgfria vardagar.

  Då en inledande felsökning kan behöva göras innan omfattningen av felet framgår, så är det oftast en fördröjning från när felet uppstår till publicering på hemsidan.

  Vid mindre och snabbt avhjälpta fel, publiceras inte någon information på sidan.

  Sidfot