dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Samförläggning

Anläggning av ledningar där andra utför markarbeten eller anlägger ledningar.

Samförläggning innebär att delar av eller hela nät byggs ut i samband med att en annan aktör utför arbeten i området.

Samförläggning är ofta billigare än att bygga ut på egen hand. Det medför ofta att vi kan bygga ut till fler på bekostnad av att arbetena kan ta lite längre tid. Den infrastrukturägare som har hand om entreprenaden utför först sin del av arbetet. När de är färdiga med sina arbeten påbörjas återstående fiberarbeten. På så sätt behöver inte samma plats grävas upp flera gånger.

Fördelar

  • Mycket fler som får möjlighet att ansluta sig.
  • Minskade anläggningskostnader.
  • Minskad åverkan och färre störningar under byggtiden.

Nackdelar

  • Byggtiden blir vanligtvis betydligt längre.
  • Driftsättning fördröjs vanligtvis några år.
  • Kräver mer samordning.
  • Större risk för brister i anläggningen.

Landsbygd

I landsbygden handlar det främst om att elnät vädersäkras och byggs om. När entreprenörerna gräver ner det nya elnätet får vi lägga ner vår fiberkanalisation i samma schakt som elnätet.

Tätort

I tätorten genomförs samförläggningarna främst med andra avdelningar på Gällivare kommun. Det kan vara upprustning av vägar, gatubelysning och VA-nät eller anläggande av nya bostadsområden.

Även samförläggningar med nya el- fjärrvärmeledningar förekommer i tätorten.

Lagändring

Sedan 2016 är det lag på att infrastrukturägare ska erbjuda möjligheten att samförlägga till de som vill bygga fibernät.

Lagen ger även möjligheten för fibernätägare att nyttja delar av den befintliga infrastrukturen i andra ledningsnät.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot