dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 31 jan 2024

P2P-nät

Flödesschema P2P

I P2P-nät skickas signalen från dunderNET, till en nätverksswitch som tar emot och delar upp informationen och skickar vidare informationen till respektive ansluten kund.

En teknik för att distibuera data med hjälp av aktiv utrustning.

Tidigare användes P2P-nät (punkt-till-punkt). Denna teknik medför att mer aktiv teknik krävs utlokaliserat i markskåp, teknikbyggnader, flerfamiljshus m.m. för att tillhandahålla signal till slutkunderna.

Tekniken är vanlig i länder som var tidiga med att bygga fiber (såsom Sverige), men ersätts alltmer med PON.

Läs mer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2024-01-31

Sidfot