dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

PON

Flödesschema PON

I PON-nätet skickas signalen från dunderNET direkt till slutkunden, via en optisk splitter som delar upp ljuset till de anslutna kunderna.

En teknik för att distibuera data i ett nät utan aktiv utrustning.

Passive Optical Network, på svenska passivt optiskt nätverk.

En teknik för att distribuera signaler till flera användare, utan aktiv utrustning som fördelar signalerna till varje anslutning.

PON bygger på en teknik där ljuset delas passivt med hjälp av optik. Tekniken är betydligt billigare i drift, energieffektivare och lättare att upprätthålla än tratditionella P2P-nät.

PON-tekniken är även lätt att uppgradera och det går att samköra nuvarande PON med kommande PON-tekniker som väntar runt hörnet. Det medför att fungerande utrustning inte måste bytas ut när det sker uppgraderingar i ett område.

Tekniken är väl använd i stora delar av världen. I Sverige som var tidiga med fiberutbyggnad är tekniken ovanligt förekommande, men fler och fler nät har börjat övergången från P2P till PON.

Olika samlingsbegrepp för PON-tekniker.

Akronym

PON-teknik

Maximal överföring

GPON

Gigabit PON

Nedladdning ≥ 1 Gbit/s.

Uppladdning < nedladdning.

XGPON

10 Gigabit PON

Nedladdning ≥ 10 Gbit/s

Uppladdning < nedladdning.

XGSPON

10 Gigabit symetrisk PON

Nedladdning ≥ 10 Gbit/s

Uppladdning ≥ 10 Gbit/s

Läs mer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot