dunderNET logotyp

Utfasning av gamla stadsnätet

Äldre anslutningar i dunderNET, uppgraderas med ny teknik för högre kapacitet.

Samtliga anslutningar tagna i drift före 2018 samt anslutningar som tillkommit i områden driftsatta före 2018, kommer fasas över till ny teknik.

Arbetet har pågått småskaligt sen starten av dunderNET i slutet av 2018. Under senare år har arbetet ökat i takt och sen 2023 jobbar fiberenheten mer systematiskt med teknikskiftet inom PON-projektet.

Arbetet kommer göras dels i takt med att gammal utrustning behöver bytas ut och dels genom riktade insatser där större områden och även hela byar uppgraderas.

Så påverkas kunder som uppgraderas

  • Kortare driftavbrott inför och i samband med övergången, kan förekomma.
  • Byte av utrustning hos kunderna.
  • Ingång av nätabonnemang, vid byte av utrustning.

För att kunna fortsätta nyttja anslutningen efter uppgraderingen, måste berörda kunder ingå nätabonnemang med Gällivare kommun.

För att tjänsteleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster (internet, TV och telefoni) efter bytet av utrustning, måste kunden först ha ett aktivt nätabonnemang på sin adress.

Kunder som berörs av teknikskiftet debiteras endast löpande avgifter, efter ingång av nätabonnemanget.

Anslutningar som omfattas av teknikskiftet är undantagna från samtliga typer av startavgifter. Vid ingång av nätabonnemang i samband med teknikskiftet.

Mer om teknikskiftet

Fördjupad information om arbetet och den nya tekniken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-12
Publicerad:
2023-11-14

Sidfot