dunderNET logotyp

Alternativa lösningar

Tillgängliga ersättningsalternativ och stöd som finns att söka, om tillgång till internet och telefoni avvecklats.

Om du berörs av avvecklingen i telefon- och bredbandsnäten kan det finnas fungerande lösningar som fungerar där du bor och verkar.

Om du saknar möjlighet till att nyttja någon befintlig marknadslösning kan det finnas stöd att få.

Nedan har Fiberenheten sammanställt några alternativa lösningar och en del hjälp som går att få.

Mobilt bredband via 4G-näten möjliggör normalt nedladdningshastigheter på 10-60 Mbit/s.

Bredband via mobilnätet finns i stora delar av kommunen och det finns flera nät vars täckning kan variera i olika delar av kommunen. Vissa nät kan ge bättre täckning i vissa områden och andra nät kan vara bättre i andra områden.

Eftersom olika nät använder olika master och sändare kan det ibland löna sig att byta nätoperatör.

Kontrollera täckningen med Täckningskollen

Gällivare kommun har tillsammans med Täckningskollen mätt signalstyrkan i de fyra mobilnäten i Sverige. Mätningarna har gjorts från kommunens sopbilar och visar (till skillnad från nätoperatörena egna kartor) den faktiska täckningnen just där du bor.

Bredband via satellit har blivit allt större de senaste åren. Även om månadskostnaderna är mycket högre för samma kapacitet än för t.ex. fiber och ADSL, så är det idag möjligt att få bredband via satellit med nedladdningshastigheter över 100 Mbit/s.

I Post- och Telestyrelsens Bredbandskarta redovisas tillgängliga ledningsburna och marksända mobila nät som är tillgängliga runtom i kommunen.

Post- & Telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för tillgång till fungerande kommunikation (t.ex. telefoni och internet). Om ingen lösning på den öppna marknaden för telefoni eller internet finns att tillgå, kan hushåll och företag ansöka från Post- och Telestyrelsen (PTS) om att få upphandlat en lösning.

PTS utövar även tillsyn av de aktörer som tillhandahåller bl.a. Internet och telefoni.

Telekområdgivarna har samlat ytterligare råd och vägledning som kan vara till stöd för dig som kund.

Alla medborgares tillgång till fungerande internet och telefoni, är inte ett kommunalt ansvarsområde. Utbyggnaden av dunderNET är ett frivilligt åtagande från kommunens sida.

dunderNET finansieras inte med skattemedel

Utbyggnaden sker med lånade medel som beräknas att återbetalas om ca 20 år. Intäkterna som ska betala av lånen består av avgifter från kunderna och tjänsteleverantörerna.

Denna modell medför att det inte kommer vara möjligt att ansluta alla hushåll och företag i kommunen. T.ex. vid avveckling pga gruvdrift, långa avstånd med få eller utspridda anslutningar, enstaka anslutningar som kräver mer omfattande arbeten.

Målsättning omfattar inte enbart dunderNET

Kommunens målsättning om tillgång till fiber, avser både kommunens egna utbyggnad och andra aktörer som är verksamma i kommunen. Områden som förberetts av andra nätägare kommer därmed inte byggas ut av Gällivare kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-20
Publicerad:
2023-01-20

Sidfot