dunderNET logotyp

Avveckling kopparnät

Foto: Rob Hyron - stock.adobe.com

Telia avvecklar det fasta telefonnätet. 2026 planeras kopparnätet vara avvecklat i hela Sverige.

Här hittar ni mer information om Telias avveckling i Gällivare kommun.

Även ADSL-kunder drabbas

Fram till 2018 gick det att få tillgång till ADSL i stora delar av kommunen via en lokal tjänsteleverantörer. Signalerna gick via stadsnätets fiber till telestationerna ute i landsbygden och vidare i Telias telefonnät sista biten fram till kunden.

I samband med Telias avvecklingen av telefonnätet i landsbygden 2018, upphörde även möjligheten till ADSL.

I tätorten och vissa större byar tillhandahöll Telia själv bredband. Än idag finns bredband via ADSL kvar i kommuen, men fr.o.m. 2021 började Telia även successivt släcka ner telefonnätet där de själva tillhandahållit ADSL. 2022 påbörjas nedsläckningen även inne i tätorten.

Det framgår inte från Telia vilka områden som respektive telestation omfattar. Utbyggnadsstatus för vissa berörda byar och tätortsområden kan därmed saknas i listan.

Telestationer som avvecklats före 2018 saknas i listan.

Telestation

Datum för

nedsläckning

Driftsatt i dunderNET

Utbyggnadsstatus

Harrå

2018-05-31

Nej

Ingen planerad utbyggnad.

Kääntöjärvi

2018-05-31

Nej

Utbyggnad pågår.

Liikavaara

2018-05-31

Nej

Avvecklat pga gruvbrytning. Ingen utbyggnad.

Leipojärvi

2018-05-31

Delvis

Leipojärvi: Merpartern utbyggt före avvecklingen. Samförlagt i återstående delar av byn. Möjlighet till efteranslutning.

Keskijärvi: Samförlagt. Byggstart preliminärt 2023-2024.

Muorjevaara

2018-05-31

Ja

Utbyggt.

Markitta

2018-05-31

Ja

Utbyggt.

Nikkaluokta

2018-05-31

Nej

Samförlagt. Byggstart preliminärt 2024-2025.

Nilivaara

2018-05-31

Ja

Utbyggt.

Nattavaara

2018-05-31

Ja

Utbyggt.

Nattavaaraby

2018-05-31

Nej

Samförlagt. Byggstart 2023.

Palohuornas

2018-05-31

Nej

Samförlagt. Byggstart preliminärt 2023-2024.

Purnu

2018-05-31

Nej

Samförlagt. Byggstart 2023.

Sammakko

2018-05-31

Nej

Preliminär byggstart 2023.

Satter

2018-05-31

Nej

Byggstart preliminärt 2023-2025.

Skröven

2018-05-31

Nej

Byggstart preliminärt 2023-2025.

Vettasjärvi

2018-05-31

Nej

Utbyggnad pågår.

Yrttivaara

2018-05-31

Nej

Byggstart preliminärt 2023-2025.

Ullatti

2021-09-30

Nej

Utbyggnad pågår.

Malmberget

2022-05-31

Delvis

Bäcken: Utbyggt (radionät).

Övre Koskullskulle: Utbyggt.

Nedre Koskullskulle etapp 1: Preliminär byggstart 2022.

Nedre Koskullskulle etapp 2-4: Byggstart ej fastställd, preliminärt 2023-2025.

Malmsta: Utbyggnad ej fastställd. Byggstart tidigast 2023-2024.

Mellanområdet: Utbyggt.

Fjällåsen

2022-09-30

Nej

Ingen planerad utbyggnad.

Hakkas

2023-03-31

Delvis

Hakkas utbyggt.

Sangervaara färdigställs 2023.

Skaulo

2023-03-31

Delvis

Puoltikasvaara & Skaulo utbyggt.

Ingen ytterligare utbyggnad planerad.

Senast uppdaterad: 2023-01-20

Aktuell lista med telestationer som avvecklas finns på Telia Wholesales hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telia framtidensnät

Mer information från Telia om avvecklingen finns på sidorna nedan.

Post- & Telestyrelsen (PTS)

Mer information från PTS om avvecklingen finns på sidorna nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-13
Publicerad:
2023-01-20

Sidfot