dunderNET logotyp

Teknikskifte mobilnät

Sveriges mobiloperatörer ställer om sina mobilnät. 2G och 3G teknikerna avvecklas till förmån för 4G och 5G.

Tekniken för 2G och 3G är gammal och har många nackdelar mot tillgängliga alternativ. Tekniker medför även höga kostnader, som ytterligare motiverar en övergång till ny teknik.

Tidsbegränsade licenser upphör 2025

Radiofrekvenser i Sverige tillhandahålls genom tidsbegränsade licenser. Licenserna för frekvenser i 2G- och 3G-näten går ut 2025. I samband med detta kommer 2G- och 3G-näten släckas ned. Frekvenserna för 2G och 3G planeras istället användas för bättre yttäckning i bl.a. 4G- och 5G-näten.

Tidplan avveckling

Nätägare

2G: Påbörjas

2G: Slutfört

3G: Påbörjas

 3G: Slutfört

Tele2

2025

2025

2021

2025

Mest sannolikt i slutet av 2025, då frekvenslicenserna går ut (2025-12-31).

Successiv nedsläckning, allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.

Telenor

2025

2025

2021

2025

Mest sannolikt i slutet av 2025, då frekvenslicenserna går ut (2025-12-31).

Successiv nedsläckning allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.


"Inleds där 2G och 4G ger bra alternativ uppkoppling."

Telia

2025

2025

2021

2023

Nedsläckning av hela nätet sker i samband med utgång av frekvenslicensen (2025-12-31).

Successiv nedsläckning allt eftersom utrustning avvecklas i respektive mast.

Tre

-

-

2021*

Efter 2025**

Tre har inte något 2G-nät.

* Successiv nedsläckning av 2100 MHz fram till 2025.


"Det finns idag inga konkreta planer på att avveckla 3G på 900 Mhz. Nätet kommer inte att avvecklas innan 2025, utan kommer sannolikt leva kvar i ytterligare några år."

Tidplanen ovan är sammanställd från Post- & Telestyrelsens informationsmöte 28 september 2021.

I samband med avvecklingen av 2G & 3G kommer befintliga 4G nät att uppgraderas (4G+). Uppgraderingen innebär fler frekvenser. Både lägre frekvenser för bättre täckning och högre frekvenser för högre överföringskapacitet.

Mobiloperatörernas målsättning är att 4G (efter omställningen) ska ha samma yttäckning som 2G och 3G.

Det finns även en målsättning från flera av operatörerna att 5G-sändare ska finnas på de platser där 4G-sändare finns idag.

I och med avvecklingen av äldre mobilteknik och andra kommunikationsnät kan det bli problem för en del medborgare och företag under en period.

Där kopparnätet avvecklas och fiber inte finns, kan användningen av mobilnätet öka kraftigt och medföra låg överföringskapacitet och kvalitet till en början.

I samband med uppgraderingsarbetet kan det uppstå en del längre driftavbrott på basstationerna. Vilket medför att mobiltäckningen kan tillfälligt försämras eller försvinna.

Kunder med teknik som enbart har stöd för 2G eller 3G behöver byta ut befintlig utrustning eller komponenter till sin utrusning. Det kan handla om telefoner, modem, biltelefoner/e-call, trygghetslarm m.m.

Till en början berörs kunder i 3G-näten. 2025 berörs dock även 2G-kunder.

Post- & Telestyrelsen (PTS)

Läs mer om pågående avveckling och teknikskifte på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-20
Publicerad:
2023-01-20

Sidfot