dunderNET logotyp

Avveckling Teracom Mobil

Teracom Mobil (tidigare Net1) avvecklar internetabonnemang till privata kunder.

Teracom Mobil var en del av statliga bolagskoncernen Teracom. Efter ett uppköp av Net1 tillhandahöll Teracom Mobil mobilt bredband via 450 MHz-frekvensbandet, mellan 2019 och 2023.

Pga sin stora yttäckning har bredband på detta nät varit ett av få tillgängliga alternativ i delar av den svenska glesbygden.

I december 2021 slutade Teracom mobil sälja nya bredbandsabonnemang till hushåll och företag.

I oktober 2022 meddelade Teracom Mobil sina befintliga kunder att även deras bredbandsanslutningar upphör den sista januari 2023. Syftet till nedstängningen uppges vara att renodla sin verksamhet för nät till samhällsviktiga aktörer, i syfte att stärka Sveriges totalförsvar. Teracom kommer även att samla sina tjänster till samhällsviktiga aktörer under Teracom Samhällsnät.

Anslutningarna i Teracoms nät upphörde att fungera 31 januari 2023.

Påverkan på kommunmedborgare och företag

De i Gällivare kommun som använder Teracoms mobila bredband, är i huvudsak de som bor och verkar på platser med avvecklad fast telefoni och bristande eller obefintlig mobiltäckning via övriga mobilnät.

Teracom samarbetar med Telia, för att tillhandahålla ersättningslösningar där det är möjligt.

Om du inte kan ta del av någon ersättningslösning kan det vara möjligt att få stöd via Post- & Telestyrelsen.

Mer information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-12
Publicerad:
2023-01-20

Sidfot