dunderNET logotyp

Dokumentsamling

E-tjänster, blanketter, villkorsdokument och länkar till övriga dokument på webbplatsen.

Villkor

Samtliga villkor som omfattar slutkunder inom dunderNET.

Aktuella Villkor

Allmänna villkor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
dunderNETs integritetspolicy.pdf Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster. 75.7 kB 2024-02-06 13.56
dunderNETs prislista.pdf Pdf, 73.9 kB, öppnas i nytt fönster. 73.9 kB 2024-02-06 13.51

Särskilda villkor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkoppling till dunderNET.pdf Pdf, 107.9 kB, öppnas i nytt fönster. 107.9 kB 2024-02-06 17.34
Markupplåtelse dunderNET.pdf Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster. 73 kB 2024-04-22 16.36
Nyttjande av dunderNET.pdf Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster. 107.5 kB 2024-02-06 17.42

Utgående villkor 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna villkor - 2022.pdf Pdf, 150.3 kB. 150.3 kB 2024-02-13 09.19

Avtal & abonnemang

Kom ihåg att häfta samman alla sidor och bilagor, på avtal efter utskrift.

Nätabonnemang

Abonnemang för nyttjande av anslutning till dunderNET.

E-tjänst

För signering med e-legitimation

Kan endast nyttjas av fysiska personer som ska teckna eller säga upp sina egna avtal.

Blanketter

Blanketter för ingång och uppsägning av nätabonnemang.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ingång av nätabonnemang.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. 119 kB 2024-02-06 17.53
Uppsägning av nätabonnemang.pdf Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster. 119.1 kB 2024-02-07 08.39

Markupplåtelse

Avtal för upplåtande av nyttjanderätt på fastighet vid anläggande av ledning.

E-tjänst

För signering med e-legitimation

Kan endast nyttjas av fysiska personer som ska teckna sina egna avtal.

Blanketter

Avtal för markupplåtelse inklusive alla bilagor tecknas i två exemplar. Avtal samt bilagor häftas samman innan undertecknande.

Bägge exemplaren återsänds till fiberenheten för signering av Gällivare kommun samt registrering.

Använd gärna funktionen fyll i & signera i PDF-läsaren för att tydligt ange all text utöver underskrifterna innan utskrift.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markupplåtelse - Avtalsblankett.pdf Pdf, 165.5 kB. 165.5 kB 2024-04-26 15.29
Markupplåtelse - Bilaga 3 Flera delägare.pdf Pdf, 118.9 kB. 118.9 kB 2024-04-26 15.31
Markupplåtelse - Bilaga 4 Arrendator o nyttjanderattshavare.pdf Pdf, 119.9 kB. 119.9 kB 2024-04-26 15.31

Om e-tjänsterna

Norrbottens e-nämnd

Gällivare kommuns fiberenhet tillhandahåller elektronisk signering av avtal med e-legitimation via Norrbottens e-nämnd.

gallivare.enamnd.se

E-legitimationer som stödjs

Signering via e-nämnden kan göras med BankID eller Freja eID+.

Vilka kan använda e-tjänsterna?

E-tjänsterna för digital avtalssignering kan i nuläget endast användas av fysiska personer som ingår avtal för egen räkning.

Ombud för fysiska och juridiska personer måste använda pappersblanketterna.

Övriga dokument

Sidfot