dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Öppna & slutna nät

dunderNET är ett öppet nät

Öppna nät

I ett öppet nät kan alla tjänsteleverantörer som vill, leverera sina tjänster på lika villkor.

Kunderna väljer själva vilkenav leverantörerna i nätet de vill beställa tjänster från.

Slutna nät

I ett slutet nät råder det monopol alternativt att vissa tjänsteleverantörer har ges konkurrensfördelar som snevrider konkurrensen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot