dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Kanalisationsnät

Rör, slangar, brunnar och skåp.

Istället för att lägga ner kablar direkt i marken, grävs det ner någon form av kanalisation som kablarna ska ligga i.

Begrepper kanalisation syftar på de rör (<160 mm), slangar (>5 mm) som skarvbrunnar och kopplingsskåp som anläggs vid utbyggnad av fibernät.

Fiberkablarna blåses sedan ut med hjälp av tryckluft, eller dras ut med dragsnöre i kanalisationen.

Varför inte bara gräva ner en kabel?

Användandet av kanalisationsnät medför en del fördelar:

  • Underlättar reparationer
  • Underlättar uppgraderingar
  • Underlättar ombyggnationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot