dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Avlämningspunkt

Närmaste plats där en byggnad kan anslutas till stadsnätet.

Vanligtvis är avlämningspunkten en avgrening från förbipaserande fiberslangar (ett fiberstråk) som avlämnats t.ex. vid fastighetsgränsen eller intill husets fasad för framtida efteranslutning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot