dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 30 jan 2024

Fasta radionät

Exempelbild

Visste du att dunderNET även har trådlösa nät?

Bredband via fast radio¹ används som komplement till fiber för att ansluta fastigheter till stadsnätet.

Radionät använder trådlösa signaler för att skicka informationen från en mast till kunderna. Tekniken kan användas i glesbygd och områden där förutsättningar för fibernät saknas.

¹ Fixed Wireless Access (FWA)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30

Sidfot