Gå till innehåll

Vattenmätare och ansvarsfördelning

Vattenmätare används för att mäta kallvattenförbrukningen i en fastighet. Kommunen äger vattenmätaren och fastighetsägaren ska vårda den.

En vattenmätare mäter en fastighets kallvattenförbrukning. Gällivare kommun äger vattenmätaren och fastighetsägaren ska enligt vattentjänstlagen utforma en lämplig plats för den. Kommunen installerar vattenmätaren. Kom ihåg att alla delar runt vattenmätaren, som till exempel ventiler och rör till den, är fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägaren ska vårda vattenmätaren väl och se till att den exempelvis inte fryser sönder. Kommunens vatten- och avloppspersonal ska ha fritt tillträde till den.

Byte av vattenmätare

Kommunen byter vattenmätare ungefär vart tionde år. När din fastighet ska få ny vattenmätare skickar vi information om när vi behöver åtkomst till vattenmätaren. Du får då informationen i brev eller genom sms-tjänst vid samhällsstörningar (UMS), om du har registrerat dig för det. En person över 18 år måste finnas på plats vid besöket.

De nya vattenmätarna är lättare för fastighetsägaren att läsa av.

Straffavgift

Tillsynsmyndighet Swedac är en myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet. En av Swedacs uppgifter är att se till att kommunerna i Sverige byter vattenmätare minst vart tionde år. De kommuner som inte uppfyller kravet på byte av vattenmätare måste betala straffavgifter. Sådana straffavgifter går ut över vatten- och avloppskollektivet där du som fastighetsägare med fastighet kopplad till det kommunala ledningsnätet ingår.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-26
Publicerad:
2023-10-19