Gå till innehåll

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde skyddar tillgången på dricksvatten. I kommunen finns flera vattenskyddsområden med regler för vad man får och inte får göra där.

Ett vattenskyddsområde skyddar tillgången på dricksvatten, nu eller i framtiden. Det finns flera vattenskyddsområden i kommunen med regler för vad man får och inte får göra där. För att skydda kommunens tillgång på dricksvatten kan kommunen eller länsstyrelsen besluta om att ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Åtgärder inom vattenskyddsområden

Om du vill vidta en åtgärd inom ett vattenskyddsområde behöver du i de flesta fall söka dispens från skyddsföreskrifterna. I en ansökan om dispens ska du beskriva vad du ska göra, när du ska göra detta och vilka försiktighetsmått du kommer att vidta. Ansökan ställs till miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen som prövar ansökan eller anmälan, och fattar beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-10
Publicerad:
2023-04-24