Gå till innehåll

Eget dricksvatten

Du som har eget dricksvatten måste själv se till att det är säkert att dricka. Livsmedelsverket ger allmänna råd om egen vattenförsörjning.

Om ditt dricksvatten kommer från en dricksvattenanläggning för privat bruk har du eget ansvar för att se till att vattnet är säkert att dricka. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar vattenprov vart tredje år. Men om barn dricker av vattnet eller om fler än ett hushåll får vatten från samma anläggning bör du ta vattenprov varje år. Tänk också på att händelser som översvämningar och bränder, och aktiviteter i samband med exempelvis byggen eller gruvdrift kan påverka vattenkvalitén.

Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för att ge allmänna råd om egen vattenförsörjning.

Dricksvattenanläggning

En dricksvattenanläggning bör ha en inströmning på minst 25–40 liter vatten i timmen. Det är också viktigt att du sköter om din dricksvattenanläggning och planerar för om du exempelvis får vattenbrist.

Sidinformation

Vatten-och avloppsenheten

Telefontider tisdag och torsdag kl. 09.30-11:00.

Senast uppdaterad:
2023-10-19
Publicerad:
2023-05-22