Gå till innehåll

Klorering av dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och ibland renar vi vattnet med klor för att säkra att det håller kvalitetskraven.

Kraven på dricksvatten är höga och ibland använder vi klor för att desinfektera vattnet. Detta kallas för att klorera vattnet och är en vanlig driftåtgärd som renar vattnet från eventuella smittämnen. När vi har klorerat vattnet kan ditt dricksvatten lukta och smaka svagt av klor.

Mängden klor i vattnet är ofarlig och när det når din kran är klorhalten oftast under 0,10 milligram per liter. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är
0,40 milligram per liter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-07
Publicerad:
2023-10-16