Gå till innehåll

Stopp i avloppsledning

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar innanför fastighetsgränsen. Undersök din sida av ledningarna om du har stopp i avloppet innan du kontaktar kommunen.

Om din fastighet är knuten till det kommunala ledningsnätet ansvarar du som fastighetsägare för ledningarna innanför fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningsnätet utanför fastighetsgränsen. Detta innebär att om du ber oss komma ut och åtgärda ett stopp (stock) i ledningen som visar sig ligga innanför din fastighetsgräns, skickar vi fakturan för spolningen av avloppsledningen till dig.

Är stoppet innanför eller utanför fastighetsgränsen?

Du kan avgöra om stoppet ligger innanför eller utanför fastighetsgränsen genom att

  • kontrollera andra avlopp inom fastigheten. Om andra avlopp fungerar är felet innanför fastighetensgränsen.
  • kontrollera renslucka i fastigheten eller spolbrunn vid fastighetsgränsen. Om den är tomt i rensluckan eller spolbrunnen är stoppet i ledningen på fastighetens sida, och om den är full är stoppet på kommunens sida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-15
Publicerad:
2024-01-10