Gå till innehåll

Fastighetsnära insamling FNI

Fastighetsnära insamling, FNI innebär att du kommer att kunna sortera dina förpackningar vid din bostad. Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallad fastighetsnära insamling.

Kommuner har från och med 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsmaterial från hushåll. Senast 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar som består av papper, plast, glas och metall från hushåll.
Genom så kallade auktorisationsavtal kan företag nu bli godkända för att samla in och transportera förpackningar från flerbostadshus på uppdrag av kommunen. Det är inte tillåtet för företag att samla in förpackningar utan att ha tecknat ett auktorisationsavtal med kommunen. Du som företagare kan välja att ansöka och auktorisera sig.

Auktorisationen innebär att företaget får samla in och transportera förpackningar samt returpapper på uppdrag av huvudmannen. Med huvudman menas i detta fall Gällivare kommun.

 • Huvudmannen ger inte ut något kundregister utan det företag som utför insamlingen får själv sälja sin tjänst.
 • Kunden tecknar avtal direkt med företaget.
 • Beställning av tjänsten och övrig kundkontakt sker direkt mellan företaget och kunden.
 • Flera företag kan vara auktoriserade för att utföra tjänsten och kunden kan välja fritt mellan dessa.
 • Inga mängder eller uppdrag kan garanteras.

Auktorisationen regleras genom att huvudmannen och auktoriserad entreprenör ingår skriftliga avtal. Den auktoriserade entreprenören ska följa huvudmannens miljökrav och de avtalsvillkor som ställts. Insamlarna tar över verksamhetsansvaret från huvudmannen.

Företag som är auktoriserade av kommunen och godkända att samla in förpackningsmaterial samt returpapper på uppdrag av kommunen. Det är fritt för flerbostadshus och verksamheter att välja bland dessa företag. För att få tömt förpackningar av papper, plast, glas, metall samt returpapper, kontakta valfritt företag här nedan:

 • Ragn-Sells 010-723 01 00 kundservice1@ragnsells.com www.ragnsells.se
 • Stena Recycling 010-4456710 Kundsupport.norrbotten@stenarecycling.se www.stenarecycling.se

Vid tömningsfrekvensen enligt tabellen får fastighetsägaren ersättning för hämtning av förpackningar enligt Naturvårdsverkets framtagna ersättningsmodell, vilket innebär att man inte behöver stå för hela insamlingskostnaden själv.

För att få del av ersättningen måste fastighetsägaren anmäla till Gällivare kommun att man anlitat auktoriserad entreprenör för fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta görs via e-post till: SAM@gallivare.se. Anmälans ska innehålla: företagetsnamn, hämtadress, kvartersnamn och antal lägenheter.

I de fall som fastighetsägaren uppdrar åt entreprenören som tömmer att utföra ytterligare tjänster som inte omfattas av auktorisationsavtalet, exempelvis tätare hämtningsintervall, dragväg, skötsel och underhåll ska fastighetsägaren och entreprenören själva komma överens om ersättningen avseende dessa tjänster då dessa inte omfattas av kommunens fastställda maxtaxa. Denna kostnad debiterar entreprenören fastighetsägaren.

Tabell över tömningsfrekvens för olika förpackningar

Förpackningstyp och kärlstorlek

Antal tömningar per år

Glas färgat 190 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Glas färgat 370 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Glas ofärgat 190 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Glas ofärgat 370 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Metall 190 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Metall 370 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

Papper 190 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)

Papper 370 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)

Papper 660 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)

Plast 190 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)

Plast 370 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)

Plast 660 liter

13 ggr per år (var fjärde vecka)

26 ggr per år (varannan vecka)
Verksamheter i flerfamiljshus kan ha gemensamma avfallskärl för förpackningar med bostäder och använda kommunens system för förpackningsinsamlingen. Detta kallas för samlokaliserad verksamhet.

Det kan till exempel vara en frisör, restaurang eller förskola som använder samma avfallskärl för förpackningar som de boende i en bostadsförening eller hyreshus. Om verksamheten däremot har egna avfallskärl (även om de finns i samma avfallsutrymme som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserad verksamhet kräver anmälan
Verksamheter som använder samma kärl för förpackningsinsamlingen som hushåll i en fastighet behöver anmäla detta enligt 7 kap. 10 § förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar.

Så anmäler du
Anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten. Det är du som verksamhet som ska göra anmälan, det kan inte fastighetsägaren göra.

Anmäl via e-post som skickas till: SAM@gallivare.se
Anmälans ska innehålla följande:

 • företagetsnamn
 • organisationsnummer
 • kontaktperson
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • vilka förpackningar som sorteras i fastigheten: papper, plast, metall, ofärgat/färgat glas, tidningar/returpapper
 • hämtadress (adress till miljörummet)
 • fastighetsägarens eller hyresvärdens namn

Innan du skickar din anmälan tänk på att kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet så att ni är överens om förpackningsinsamlingen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-03
Publicerad:
2023-12-20