Gå till innehåll

Modersmål

På denna sida hittar du information om barn och elevers rättigheter gällande modersmål och nationella minoritetsspråk i förskola och grundskola.

Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer, har sedan 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gällivare kommun är förvaltningsområde för finska, meänkieli och de samiska språken. I minoritetsspråkslagen framgår att när en kommun i ett förvaltningsområdeska erbjuder plats i förskolan, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, en plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Kriterier för modersmålsundervisning

En elev i grundskolans åk 1 - 9 och i grundsärskolan kan få modersmålsundervisning om:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
  • Det finns en lämplig lärare

Minoritetsspråksundervisning

  • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
  • En elev kan få minoritetsspråksundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen
  • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper
  • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker
  • Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Ansökan

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, kontakta skolans administratör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-27