Gå till innehåll

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen, och innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs.

Rätten gäller för elever i den kommunala grundskolan och grundsärskolan, men vanligtvis inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

Dessa skäl kan ge rätt till skolskjuts:

  • Långt avstånd mellan skola och hemmet
  • Trafikfara längs skolvägen (oavsett avstånd)
  • Funktionsnedsättning (oavsett avstånd)
  • Särskilda skäl

Ansökan om skolskjuts gör du i första hand via vår e-tjänst. E-tjänsten är öppen året runt, men ansökan bör inkomma i god tid inför varje termin för att på bästa sätt kunna samordna skolskjutsarna i kommunen. Varje ansökan behandlas individuellt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-09
Publicerad:
2023-04-28