Gå till innehåll

Tietoa kansallisista vähemmistöistä perus- ja esikoulussa (finska)

Jällivaaran kunta on saamen, meänkielen ja suomen kielen hallintoalue.

Lasten ja oppilaiden ei tarvitse osata saamea, meänkieltä tai suomea voidakseen saada vähemmistökielen opetusta esi- tai peruskoulussa.

Jällivaaran kunta suunnittelee esikouluryhmän/-osaston perustamista kaksikielistä esikoulutoimintaa varten näissä kolmessa kielessä Jällivaaran/Malmivaaran taajama-alueella sijaitsevassa esikoulussa
lukuvuonna 2020–21.

Kansalliset vähemmistöt
Kansallisten vähemmistökielien eli saamen, suomen, meänkielen, romani chibin ja jiddišin tapauksessa oppilaat ovat oikeutettuja äidinkielenopetukseen, vaikka kieli ei olisikaan oppilaan päivittäisessä arkikäytössä kotona.
Oppilaan ei tarvitse osata kielen perusteita voidakseen saada sen opetusta äidinkielen oppiaineessa.
Myöskään sitä ei edellytetä, että opetusta toivovia oppilaita olisi oltava vähintään viisi.

Aikataulutetun koulutoiminnan ulkopuolella tapahtuvaa kansallisen vähemmistökielen äidinkielenopetusta ei ole rajoitettu tiettyyn lukuvuosimäärään. Oppilaalle on tarjottava todelliset mahdollisuudet osallistua opetukseen.

Kielivalinta
Oppilas saa kouluasetuksen (2011:185) 9 luvun ”Grundskolan” (”Peruskoulu”) 5 §:n nojalla tarjottavan kielen sijaan valita jonkin seuraavista kielistä kielivalinnaksi:

  1. kieli, jossa oppilaalle tarjotaan äidinkielenopetusta
  2. ruotsi tai ruotsi toisena kielenä sillä edellytyksellä, että oppilas saa muutoin opetusta ruotsissa tai
    ruotsissa toisena kielenä
  3. englanti tai
  4. viittomakieli.


Päämies ei ole velvollinen järjestämään kielivalintana tarjottavan kielen opetusta, jos kielen valitsevia oppilaita on alle viisi. Tämä ei kuitenkaan koske kansallisia vähemmistökieliä.

Etäopetus
Kansallisten vähemmistökielten opetus voidaan järjestää etäopetuksena, jossa on läsnä etäopetukseen osallistuvaa oppilasta tukeva ohjaaja.

Useamman kielen opetus
Oppilas voi saada äidinkielenopetusta vain yhdessä kielessä. Tämä ei kuitenkaan koske romani chibiä.
Romanioppilas voi saada äidinkielenopetusta kahdessa kielessä.
Ruotsalainen viittomakieli äidinkielenä Ruotsalaista viittomakieltä voi opiskella äidinkielenä. Hakemus tehdään samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin äidinkielten kohdalla.

Opetus ja arvosanat
Oppilas opiskelee äidinkielen oppiainetta tavallisen opetusajan ulkopuolella.

Oppilas saa
äidinkielestään arvosanoja 6. vuosikurssilta alkaen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-04-27