Gå till innehåll

Informasuunia kansalisista minuriteetistä peruskoulussa ja esikoulussa (meänkieli)

Jällivaaran kunta oon hallintoalue saamenkielele, meänkielele ja suomenkielele.

Lapset/oppilhaat ei tartte osata puhua saamenkieltä, meänkieltä elikkä suomenkieltä ette saaja opetusta minuriteettikielissä esikoulussa elikkä peruskoulussa.

Jällivaaran kunta suunittellee ette alottaa esikouluryhmän/osaston kakskielisen esikoulutoiminan kaikissa kolmessa kielessä yhessä esikoulussa suurkylässä Jällivaara/Malmivaara lukuvuotena
2020/2021.

Kansalisia minuriteettiä
Mitä koskee kansalisia minuriteettikieliä saamenkieltä, suomenkieltä, meänkieltä, roominkieltä ja jiddiksenkieltä, niin oppilhaila oon oikeus äitinkielenopetuksheen vaikka kieli ei ole oppilhaan jokapäivänen yhessäolokieli koissa.
Oppilhaala ei tartte olla perustheelisiä tietojakhaan kielessä ette olla oikeutettu opetuksheen aiheessa äitinkieli.
Vaatimus ette pittää olla vähhiinthääns viis oppilasta jokka halvaavat opetusta ei jällaa sekhään.

Äitinkielenopetus kansalisessa minuriteettikielessä joka annethaan tiimaplaanisiotetun aijan ulkopuolela ei ole rajotettu vishiin mäährään lukuvuosia. Oppilhaale pittää antaa kunnon
maholisuuet ette osalistua opetuksheen.

Kielivalikoima
Oppilas saapii sen siihaan ko kielen joka oon tarjottu Koulusäätänön mukhaan (2011:185) 9 kap. Peruskoulu 5 § valikoittea jonku seuraavista kielistä kielivalikoimaksi:

  1. Sitä kieltä joka oppilhaale tarjothaan äitinkielenopetuksenna,
  2. ruottinkieltä elikkä ruottinkieltä toisenakielenä sillä ehotuksela ette oppilas muuten saapii
    opetusta ruottinkielessä elikkä ruottinkielessä toisenakielenä,
  3. englantinkieltä elikkä
  4. viittomakieltä.

Päämiehelä ei ole velvolisuus järjestää opetusta kielessä jotako oon tarjottu kielivalikoimana jos oon vähempi ko viis oppilasta jokka valikoittevat kieltä. Tämä ei kuitenkhaan jällaa jos oon kansalinen
minuriteettikieli.

Kauko-opetus
Opetus kansalisissa minuriteettikielissä saatethaan pittää kauko-opetuksen kautta jossako ohjaaja oon paikan päälä tukena oppilhaale joka oon matkassa kaukoko-opetuksessa.

Koulutus useassa kielessä
Oppilas saattaa vain saaja äitinkielenopetusta yhessä kielessä, tämä ei jällaa roominkieltä. Roomilaisele oppilhaale saatethaan antaa äitinkielenopetusta kahessa kielessä.

Ruottalainen viittomakieli äitinkielenä
Ruottalaista viittomakieltä tarjothaan äitinkielenä. Hakemus tehhään samala laila ko kaikile äitinkielile.

Oppisuunittelu ja petyki
Oppilas lukkee äitinkieltä vakituisen koulutusaijan ulkopuolela. Luokasta 6 lähtien oppilas saapii petykin hänen äitinkielessä.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-04-27