dunderNET logotyp

Efteranslutning

Inkoppling av hus som ej ingår i ett kommande utbyggnadsprojekt.

Om en fastighetsägare har tackat nej till en passiv fiberanslutning eller har hus i ett område som ej är utbyggt.

1. Begär offert och beställ inkoppling

Kontakta fiberenheten för att få offert för inkopplingen. Om kunden accepterar offerten meddelar kunden fiberenheten att de vill beställa inkoppling och tecknar avtal för markupplåtelse. Därefter kan fiberenheten börja planera arbetet och söka eventuella tillstånd som kan krävas.

När all planering och alla tillstånd är klara beställer fiberenheten arbetet av en eller flera entreprenörer.

2. Teckna avtal för markupplåtelse

Fastighetsägare tecknar avtal om markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätt att anlägga, förnya, underhålla och reparera ledningar och utrustning inne på fastigheten.

Vid all efteranslutning sker inkoppling till fullt självkostnadspris (från ca 20 000 kr).

Offert kan ges på begäran.

Taxor tillkommer vid påbörjad användning

Utöver kostnaden för inkopplingen, tillkommer kommunala taxor efter påbörjad användning

Det finns ingen fast tid på när en anslutning kan färdigställas. Alla efteranslutningar hanteras i kronologisk ordning och utförs i mån av tid.

Om inkopplingen kräver att Gällivare kommun utför markarbeten, ska beställning utifrån tillhandahållen offert inkomma senast 31 mars. Annars kan fiberenheten sannolikt inte genomföra inkoppling under samma år.

OBS! Fiberenheten lämnar inga garantier för att handläggning eller inkopplingsarbeten kan påbörjas eller färdigställas inom en viss tid.

Fiberarbeten & installationer

Om enbart fiberarbeten krävs kan inkoppling vanligtvis påbörjas inom en månad efter beställningen inkommit till fiberenheten.

Om hinder uppstår vid inkopplingar under vinterhalvåret, kan dock arbetet behöva skjutas fram till nästa barmarkssäsong.

Markarbeten

Om markarbeten krävs kan både offertförfrågan och utförande dröja. Detta då det både kräver en betydligt större handläggning av fiberenheten och kan krävas olika tillstånd med lång handläggningstid.

Om det brådskar finns det även möjlighet att gräva själv inne på sin egen fastighet eller att själv anlita en entreprenör som kan planera och utföra arbetet, i samråd med Gällivare kommuns fiberenhet och övriga berörda parter.

Om kunden själv vill ordna med grävningen inne på fastigheten finns en anvisning för hur arbetet ska utföras. Material tillhandahålls av fiberenheten.

Följande tillhandahålls av fiberenheten:

  • Optorör
  • Söktråd
  • Kabelmarkeringsband
  • Skarvar och tätningar

När schaktet är öppet vid kopplingspunkten där fastighetens servisledning ska anslutas mot stadsnätets ledningar, och kunden slutfört övriga arbeten kontaktar kunden fiberenheten.

En tekniker är därefter ut och skarvar in rören (innan kunden återfyller schaktet) och utför återstående fiberarbeten och installationer.

Innan arbeten får påbörjas

Kontakta fiberenheten

Gällivare kommuns fiberenhet ska alltid kontaktas innan arbeten får utföras i dunderNETs ledningsnät.

Beställ ledningsanvisning

För att undvika skador på befintliga ledningar måste ledningsanvisning beställas innan påbörjat arbete. Detta gäller även inne på kundens egen tomt.

Ledningsanvisning tillhandahålls avgiftsfritt via tjänsten Ledningskollen.

Tekniska anvisningar ska följas

Fiberledningar som ansluts till dunderNET ska anläggas i enlighet med Gällivare kommuns tekniska anvisningar och gällande branschstandarder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-02
Publicerad:
2023-01-25

Sidfot