dunderNET logotyp

Konverterinstallation

Fiberkonverter monterad på fiberenhetens demovägg.

Fiberkonverter monterad på innervägg.

Om fiberkablar är framdragna och inkopplade utomhus på fasaden.

Vid inkoppling av fiber till byggnader installeras en anslutningspunkt utomhus. Antingen i form av en separat fasadbox direkjt på fasaden eller ett fiberuttag placerat i husets fasadmätarskåp. Arbetet som kvarstår för att kunna nyttja anslutningen är då enbart installation av fiberkonvertern inomhus.

Fasadbox monterad på fiberenhetens demovägg.

En anslutningspunkt i form av en fasadbox.

Fastighetsnät

I flerfamiljshus, kommersiella fastigheter och andra hus i behov av flera anslutningar ansvarar fastighetsägaren för att anlägga ledningar från husets anslutningspunkt, till ett teknikutrymme och vidare till respektive lokal eller bostad som ska anslutas.

Fastighetsnätet ska anläggas enligt Gällivare kommuns tekniska anvisningar och gällande branschstandarder.

För fastigheter som redan har fiber avslutat i en fasadbox eller ett fasadmätarskåp:

  1. Kunden tecknar avtal för nätabonnemang.
  2. Kunden beställ konverterinstallation av fiberenheten.
  3. Fiberenheten installerar konvertern, driftsätter anslutningen och aktiverar nätabonnemanget.
  4. Kunden fortsätter med återstående steg för att börja använda anslutningen.

Konverterinstallation ingår utan extra avgift efter ingång av nätabonnemang.

Taxor för nyttjande av anslutningen debiteras efter nätabonnemangets ingång.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-02
Publicerad:
2024-05-02

Sidfot