dunderNET logotyp

Sluta använda en anslutning

Uppsägning av tjänster och nätabonnemang.

Tjänster såsom internet, TV och telefoni avslutas via respektive tjänsteleverantör.

Flytta?

Om du planerar att flytta, kan det vara möjligt att flytta dina tjänster till den nya adressen.

Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Även om tjänsterna avslutas fortsätter nätabonnemanget. Nätabonnemanget måste sägas upp via Gällivare kommuns fiberenhet.

Metod för uppsägning

Nätabonnemanget kan sägas med valfri metod. Uppsägningen räknas från den dagen du först kontaktar oss angående uppsägningen.

Du behöver kunna styrka att du är den kund som innehar nätabonnemanget eller att du får göra uppsägningen på dennes räkning, innan fiberenheten kan verkställa avslutet.

Det är även viktigt att det tydligt framgår vilken anslutning som avses.

Rekommenderade metoder

Fiberenheten rekommenderar i första hand att använda e-tjänsten (kräver BankID) och i andra hand pappersblanketten.

Med de rekommenderade metoderna får fiberenheten in samtliga uppgifter som behövs för att kunna verkställa uppsägningen.

Uppsägningstid

För nätabonnemangen gäller 1 månads uppsägningstid.

Nätavgiften upphör efter uppsägningstiden eller efter ingång av nytt nätavtal på adressen.

Efter uppsägning

När en anslutning sagts upp är det inte längre möjligt att beställa nya tjänster till adressen.

Eventuella tjänster som inte avslutats, upphör att fungera efter uppsägningstiden.

Mer om uppsägning av nätabonnemang

Överlåtelse innebär att ett nytt nätabonnemang på en anslutning startar, direkt efter tidigare kund på adressen avslutat sitt nätabonnemang.

Så gör du en överlåtelse

Överlåtelse sker automatiskt när tidigare kund säger upp sitt nätabonnemang och en ny kund tecknar nytt under uppsägningstiden. Det krävs ingen speciell blankett.

Om tidigare kund glömt att avsluta sitt nätabonnemang är det möjligt att göra en tvångsöverlåtelse.

Tvångsavslut innebär att en annan person än kunden, begär att nätabonnemanget avslutas eller överlåts utan kundens medgivande.

Ibland kan inte den som ingåt nätabonnemang med fiberenheten själv avsluta sitt nätabonnemang. Då kan ett ombud eller en ny kund behöva avsluta eller överta nätabonnemanget.

Vad krävs?

För att kunna göra ett tvångsavslut kräver att du kan intyga att du har rätten att göra det. Du måste uppfylla minst en av nedanstående punkter.

Tvångsöverlåtelse innebär att en ny kund ingår nytt nätabonnemang och övertar betalningsskyldigheten för anslutningen.

Utöver att ingå nätabonnemang behöver även något av följande alternativ vara uppfyllt:

  • Handling som styrker din rätt (t.ex. hyres- eller köpekontrakt) bifogas tillsammans med nätavtalet.
  • Du är registrerad som lagfaren ägare i fastighetsregistret.
  • Du själv är folkbokförd på adressen, men nuvarande kund bor inte kvar.

Tvångsavslut kan t.ex. behöva göras om en kund avlidit eller blivit sjuk och inte själv kan avsluta sitt abonnemang.

Utöver att säga upp nätabonnemanget behöver även något av följande alternativ vara uppfyllt:

  • Handling som styrker din rätt (t.ex. dödsfallsintyg eller framtidsfullmakt) bifogas tillsammans med uppsägningsblanketten.
  • Du är registrerad som lagfaren ägare i fastighetsregistret.
  • Du själv är folkbokförd på adressen, men nuvarande kund bor inte kvar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-21
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot