dunderNET logotyp

Skaffa en anslutning

Så går du tillväga för att ansluta din fastighet.

Innan fastigheten kan anslutas

Innan arbetet på fastigheten påbörjas behöver avtal för markupplåtelse tecknas.

Hur ansluter vi oss?

Nedan finns information om hur du går tillväga beroende på vilket alternativ som passar in på dig.

Förfrågan om att ansluta fastigheter skickas ut till en av de lagfarna ägarna till fastigheten, innan utbyggnaden påbörjas.

Svara på förfrågan och teckna avtal för markupplåtelse.

Tillkommande kostnader

Om du fått en offert för tillkommande anslutningskostnader, måste även medföljande beställningsformulär undertecknas.

Arrendator

Arrenderar du mark till den byggnad som ska anslutas eller saknar lagfart för din fastighet? Kontakta fiberenheten!

På tomter i den kommunala tomtkön där fiber finns förberett till tomtgränsen, ingår delar av arbetet avgiftsfritt.

Fastighetsägaren eller husbyggaren ordnar med indragning av fiberrör till fasadmätarskåp eller fasadbox.

Fiberenheten ordnar med utblåsning av fiberkabel, inkoppling av kablar samt installation av fiberkonverter.

Kontakta fiberenheten för mer information och teckna avtal för markupplåtelse.

För fastigheter där enbart fiberkonverter återstår att monteras, görs återstående arbete avgiftsfritt i samband med ingång av nätabonnemang.

Kontakta fiberenheten för att beställa konverterinstallation och teckna nätavtal för att ingå nätabonnemang.

Nätabonnemanget startas så snart anslutningen är i drift.

Inkoppling sker till självkostnadspris.

För information om förutsättningar att ansluta fastigheten samt när eventuell förväntad inkoppling, kontakta fiberenheten.

Flerfamiljshus, större lokaler och företagshotell

Nedan listas tilläggsinformation som gäller för flerfamiljshus, större lokaler och företagshotell.

Du som innehar en bostadsrätt alternativt hyr lägenhet eller företagslokal vänder dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Hyresvärden eller föreningen kontaktar därefter fiberenheten.

I större byggnader ansluts fastigheten med en avlämningspunkt, från vilken alla lägenheter och lokaler ansluts.

Fastighetsägaren ansvarar då för att anlägga nätet mellan avlämningspunkten utomhus, teknikutrymmet i huset och varje lägenhet samt lokal som ska anslutas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-21
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot