dunderNET logotyp

Fastighetsägare

Fiber till flerfamiljshus och företagslokaler.

dunderNET ansluter flerfamiljshus och företagslokaler med en gemensam anslutningspunkt för fastigheten.

Fastighetsnät

För att kunna tillhandahålla fiber till hyresgäster och lägenhetsinnehavare behöver fastighetsägaren anlägga ett fastighetsnät. Fastighetsnätet knyter samman dunderNETs anslutningspunkt och fastighetens teknikutrymme med lägenheter och lokaler runtom på fastigheten.

Hur ett fastighetsnät ska utformas för att kunna leverera tjänster via dunderNET, framgår i de tekniska anvisningarna.

Bredband till hyresgäster eller BRF-medlemmar

Beroende på vilka överenskommelser och avtal som finns i BRF eller med hyresgäster kan både nät och tjänster antingen ingå i bostaden eller ordnas var för sig av varje medlem eller hyresgäst.

För att kunna få tillgång till internet, TV eller telefoni behöver dels ett nätabonnemang ingås med Gällivare kommun för varje anslutning.

När nätabonnemanget blivit aktivt, blir det även möjligt att beställa tjänster (internet, TV och telefoni) till anslutningen, via någon av dunderNETs tjänsteleverantörer.

Om hyresvärd eller BRF ska teckna avtal och debiteras för samtliga anslutningarna.

Nätabonnemang

Hyresvärd eller BRF som ska tillhandahålla aktivt nät till hyresgäster och medlemmar, ingår nätabonnemang för samtliga berörda lägenheter och lokaler.

Tjänster

Hyresvärd eller BRF som även ska tillhandahålla tjänster till hyresgäster eller medlemmar, tecknar därtill gruppavtal med en tjänsteleverantör, för tjänsterna som ska ingå i boendet.

Informera lägenhetsinnehavare

Information som hyresvärd eller BRF bör tillhandahålla till lägenhetsinnehavare:

  • Vad ingår i deras bostad?
  • Hur beställer de tjänster som ingår i gruppavtalet?
  • Hur beställer de tjänster som inte ingår* i gruppavtalet?

*T.ex. högre hastighet, fler kanaler eller tjänster från en annan leverantör.

Om hyresgäster eller BRF-medlemmar själva ska ordna med avtal och debiteras enskilt för nät och tjänster.

Nätabonnemang

Hyresgäst eller medlem ingår själv nätabonnemang med Gällivare kommun för sin lägenhet eller lokal.

Obs! Ny startavgift tillkommer varje gång en ny kund börjar nyttja anslutningen.

Tjänster

Hyresgäst eller medlem tecknar själv avtal för de tjänster de vill ha, från en tjänsteleverantör.

Informera lägenhetsinnehavare

Information som hyresvärd eller BRF bör tillhandahålla till lägenhetsinnehavare:

  • Vart vänder de sig för ingång av nätabonnemang och information om tjänsteutbud?


Avtalstecknare, individuella avtal:

Avtalstecknare, mittenalternativ:

Avtalstecknare, gruppavtal:

Nätabonnemang

Lägenhetsinnehavaren

Hyresvärd eller BRF

Hyresvärd eller BRF

Tjänster

Lägenhetsinnehavaren

Lägenhetsinnehavaren

Hyresvärd eller BRF

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-23
Publicerad:
2023-01-27

Sidfot