dunderNET logotyp

Guide för bostadsrättsföreningar

Steg för steg: Färdigställa anslutningar till flerfamiljshus.

När fiber finns fram till husets anslutningspunkt (fasadbox eller fasadmätarskåp), följ stegen nedan för att färdigställa anslutningarna i er bostadsrättsförening.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen rådfrågar Gällivare kommun, angående inkoppling.

Styrelsen tar in offert för att anlägga ett fastighetsnät, i enlighet med Gällivare kommuns tekniska anvisningar och beställer därefter arbetet.

Nätet ska byggas från Gällivare kommuns anslutningspunkt (t.ex. fasadbox), via ett teknikutrymmet vidare till alla lägenheter och lokaler som ska anslutas.

Steg 3 - Ta ställning

Styrelsen och föreningen behöver ta ställning till hur avgifter ska debiteras och därmed även vilka som ska underteckna avtal för nätabonnemang och tjänster.

Nätabonnemang ingås för att kunna nyttja en anslutning. För att ingå nätabonnemang behöver nätavtal tecknas för anslutningen.

Föreningen kan välja att ingå nätabonnemang för alla medlemmarnas räkning eller låta varje medlem bestämma var om de vill nyttja anslutningen.

Kund

Fördelar

Nackdelar

Föreningen, ingår nätabonnemangen.

 • Ingen ny anslutningsavgift vid ägarbyte.
 • Inget behov av överlåtelse vid ägarbyte.
 • Lägenhetsinnehavarna eller föreningen betalar för anslutningar, även om de inte används.

Lägenhetsinnehavarna, ingår nätabonnemang.

 • Betalar bara för anslutningen om de använder den.
 • Ny anslutningsavgift debiteras vid ägarbyte.
 • Vid missad uppsägning kan det ta längre tid innan nya kunden kommer igång.

Tjänster såsom internet, TV och telefoni kan beställas av varje kund för sig eller genom gruppavtal med en tjänsteleverantör.

Kund

Fördelar

Nackdelar

Föreningen, tillhandahåller tjänster via gruppavtal.

 • Vanligt med mängdrabatt för tjänsterna.
 • Lägenhetsinnehavarna betalar (genom hyra eller BRF-avgift) för alla tjänsterna oavsett om de används eller inte.
 • Byte till en tjänst som ej ingår i gruppavtalet kan medföra en merkostnad för kunden.

Lägenhetsinnehavaren, tecknar själv avtal för tjänsterna.

 • Lägenhetsinnehavarna kan välja de tjänster de vill ha.
 • Lägenhetsinnehavarna betalar bara för de tjänster de beställt.
 • Lägenhetsinnehavarna måste teckna och säga upp tjänster i samband med ägarbyte.
 • Ordinarie priser för tjänsterna.

Styrelsen beställer arbetet att bygga fastighetsnät, av någon som lämnat offert.

Föreningens entreprenör bygger och dokumenterar fastighetsnätet.

Styrelsen meddelar Gällivare kommun att fastighetsnätet är färdigt.

Styrelsen tillhandahåller även kopplingsuppgifter och kontaktuppgifter till Gällivare kommun, för att återstående arbeten ska kunna färdigställas.

Gällivare kommun utför återstående arbeten

Gällivare kommun skickar en tekniker, som avgiftsfritt monterar konvertrar i alla lägenheter och lokaler som ska anslutas, samt eventuell annan utrustning som är anvisat enligt tekniska anvisningar.

Teknikern bokar in tider med respektive lägenhetsinnehavare inför arbetet.

Gällivare kommun driftsätter därefter anslutningarna.

Nätabonnemang

Nätabonnemang tecknas med Gällivare kommun.

Gällivare kommun aktiverar anslutningarna.

När anslutningarna blir aktiva kan tjänsteleverantörerna, leverera sina tjänster via anslutningarna.

Fakturor för anslutnings- och nätavgifter skickas i efterhand.

Tjänster

Tjänster beställs via tjänsteleverantörerna.

Så snart tjänsteleverantörerna lagt på tjänsterna, kan anslutningarna användas.

Information

Föreningen behöver tillhandahålla fäljande information till sina medlemmar:

 • Vilket nät de är anslutna till.
 • Om de behöver ingå eget nätabonnemang.
 • Om de behöver beställa egna tjänster.
 • Hur de tar del av eventuella gruppavtal.
 • Hur de uppgraderar eller byter tjänster om de har ett gruppavtal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-22
Publicerad:
2023-01-24

Sidfot