dunderNET logotyp

Tekniska anvisningar

Anvisningar för att bygga och anlägga fibernät.

Gällivare kommuns anvisningar

Gällivare kommuns och fiberenhetens egna tekniska krav och anvisningar, vid arbeten i dunderNETs ledningsnät. Dessa kompletterar aktuella branschstandarder.

Fastighetsnät

Anvisningar för att bygga fibernät mellan dunderNETs anslutningspunkt, teknikutrymmen samt anslutna lägenheter och lokaler.

Branschstandarder

Tekniska standarder som ska tillämpas vid arbeten i dunderNETs ledningsnät.

Branschgemensamma standarder för anläggande av fibernät. Anvisningarna förvaltas genom braschsamarbetet Robust fiber. För denna standard finns även certifiering för företagen verksamma i branschen.

Anvisningar och vägledning framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Dessa anvisningar kompletterar Robust fiber i områden såsom fastighetsnät, radionät, IoT m.m.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-20
Publicerad:
2023-01-27

Sidfot