dunderNET logotyp

Ledningsanvisning

Undvik att skada ledningar i marken i samband med markarbeten. Beställ ledningsanvisning.

Samtliga ledningsanvisningar och -utsättningar på plats, samt utskick av ledningskartor hanteras via Ledningskollen. Tjänsten är avgiftsfri.

Om ledningskartor och utsättningarna

Följande information tillhandahålls även per e-post till berörda som beställt ledningsanvisning via Ledningskollen.

Som mottagare av dokumentation för ledningars geografiska läge, ansvarar du för att inte lämna ut informationen till obehöriga. Informationen ska endast användas för det arbete du skapat ledningsärendet för.

Alla involverade i arbetet som informationen vidarebefordras till, ska även informeras av mottagaren om detta ansvar.

Säker datahantering

Alla kopior av kartor och annan dokumentation ska förvaras säkert under arbetet.

Efter avslutat arbete

Efter arbetet ska mottagaren och dess medarbetare radera sina kopior av kartor och annan dokumentation som skickats ut. Fysiska kopior av kartor ska rivas innan de kastas i pappersinsamlingen.

Ledningsutsättningar för Gällivare kommuns fibernät hanteras av Geomatikk, via inkomna ärenden från Ledningskollen.

Vid frågor om utsättningar på plats, kontakta Geomatikk. Uppge ditt ärendenummer från Ledningskollen.

Frågor om kartans innehåll?

Kontakta fiberenheten!

Markeringar på karta eller utsatt på mark ska visa ungefär var mitten av ett ledningsstråk ligger. Beroende på hur inmätningen av ledningarna gjorts och rörelser i marken kan ledningarnas verkliga läge avvika något. På vissa ställen kan det även vara flera parallella ledningar i marken i samma stråk vilket medför att stråket kan vara ganska brett.

Handschakt närmast ledningarna

Vid schakt intill Gällivare kommuns ledningar gäller handschakt inom 1 meter radie från det läge som markerats ut på plats.

Söktrådar och markeringsband ska vara hela efter avslutat arbete. Tänk på att en del markeringsband kan ha inbyggd söktråd. Vid skada av dessa måste tråden lagas och skarvas korrekt innan återfyllnad av schaktet.

Kabelutsättningspunkter

Söktråden som finns nedgrävd tillsammans med fiberledningarna kan kopplas på vid kabelutsättningspunkter (KUP). Dessa kan utgöras av en kabelände, en kabelsko eller en kontakt för anslutning av signalgenerator. KUP finns vanligtvis vid fasadbox på respektive fastighet, i skarvskåp och på distansstolpar till skarvbrunnar.

Vid skada på ledningarna

Om olyckan ändå sker och en ledning skadas, anmäl ledningsskadan och förhindra att skadans omfattning ökar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-21
Publicerad:
2023-01-26

Sidfot