dunderNET logotyp

Tekniska anvisningar

Anvisningar för att bygga och anlägga fibernät.

Gällivare kommuns anvisningar

Tekniska krav och anvisningar, vid arbeten i dunderNETs ledningsnät. Dessa kompletterar aktuella branschstandarder.

Fastighetsnät

Flerfamiljshus & verksamhetslokaler

Anvisningar för att bygga fibernät mellan dunderNETs anslutningspunkt, teknikutrymmen samt anslutna lägenheter och lokaler.

Aktuell upplaga: 2021

Branschstandarder

Standarder som ska tillämpas vid arbeten i dunderNETs ledningsnät.

Robust fiber

Branschgemensamma standard för anläggande av fibernät.

Certifiering

Gällivare kommuns fiberenhet certifierar sina medarbetare i robust fiber.

Gällivare kommun ställer även krav på certifiering i robust fiber, vid upphandling av bl.a. fiberutbyggnadsentreprenader.

Förvaltare

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) & Robust fibers förvaltningsråd.

Robust digital infrastruktur

Branschgemensamma standarder som samlar tekniska anvisningar och vägledning, som kompletterar anvisningar för robust fiber.

Tekniska anvisningar

  • Robusta fastighetsnät
  • Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion

Förvaltare

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-10
Publicerad:
2023-01-30

Sidfot