dunderNET logotyp

Avgifter

Taxor, anslutningskostnader och övriga avgifter.

Aktuella avgifter och taxor. Samtliga avgifter är inkl moms.

Gäller fr.o.m. 2024-02-01

Nyttjande av anslutning

Följande kommunala taxor debiteras efter ingång av nätabonnemang med Gällivare kommun.

Fasta avgifter som debiteras en gång efter ingång¹ av nätabonnemang.

¹ Debiteras efterföljande kvartal.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift kallas den startavgift som debiteras vid ingång av ett nätabonnemang.

Anslutningstyp

Belopp

Enbostadshus, bebodd ¹

2 000 SEK

Enbostadshus, obebodd ²

7 000 SEK

Lägenhet i flerbostadshus

1 250 SEK

Företagslokal

2 000 SEK

¹ Enbostadshus med folkbokförda invånare, vid ingången av nätabonnemanget, anses vara bebodda.

² Enbostadshus utan folkbokförda invånare, vid ingången av nätabonnemanget, anses vara obebodda. Även kallat fritidshus.

Överlåtelseavgift

Om anslutningen haft ett tidigare nätabonnemang aktivt under de föregående 3 månaderna debiteras en överlåtelseavgift istället för en ny anslutningsavgift.

Avgift

Belopp

Överlåtelseavgift

700 SEK

 

Undantagna från startavgifter

Det finns undantag där en kund inte debiteras några startsavgifter efter ingång av nätabonnemang.

Rabatt

Omfattar

Första aktivering, Topbostäder.

Anslutningsavgiften för det första nätabonnemanget som ingås för en anslutning i en av Topbostäders lägenheter, debiteras till Topbostäder.

Första aktivering, LKAB.

Anslutningsavgiften för det första nätabonnemanget som ingås för en anslutning i en ersättningsbostad, debiteras till LKAB.

Uppgraderade asnlutningar

Anslutningar som tidigare ej omfattats av nätabonnemang för nyttjande, men som i samband med uppgradering kräver ingång av nätabonnemang för fortsatt nyttjande.

 

Debiteras löpande fr.o.m. månadsskiftet efter ingång av nätabonnemang t.o.m. månadsskiftet efter uppsägning av nätabonnemanget.

Nätavgift

Avgift

Belopp

Nätavgift

50 SEK/mån¹

¹ Debiteras årsvis efterföljande kalenderår.

Tjänster

Avgifter för beställda tjänster tillkommer från respektive tjänsteleverantör.

Inkoppling

Följande kostnader gäller för inkoppling av ej anslutna hus till dunderNETs ledningsnät.

Inom Gällivare kommuns utbyggnadsprojekt anlägger Gällivare kommun fiberledningen fram till fasad, monterar en fasadbox utvändigt, en konverter invändigt samt utför håltagning och kabeldragning¹ mellan fasadbox och konverter.

¹ Fastighetsnät i hus med flera anslutningar ingår inte.

Avgiftsfri inkoppling

För att kunna anslutas avgiftsfritt enligt utskickat erbjudande, ska kundens byggnad vid tiden för utskicket av erbjudandet, vara något av följande:

  • Företags- eller föreningslokal i bruk.
  • Flerbostadshus.
  • Enbostadshus med folkbokförda invånare.
  • Övriga byggnader som kan anslutas med högst 50 meter tillkommande maskinschakt eller alternativa förläggningsmetoder till motsvarande kostnad.

Övrig byggnad > 50 meter

Vid förläggning över motsvarande 50 meter maskinschakt

Förläggningskostnaderna som tillkommer (utöver det som motsvarar 50 meter maskinschakt) debiteras kunden.

Offert och beställningsavtal¹ skickas ut till berörda fastighetsägare.

¹ Kund måste skriftligt teckna beställning av inkoppling enligt offert, innan arbeten kan påbörjas.

Priser enligt tillhandahållen offert.

I de fall inkoppling beställs utan tillhandahållen offert, debiteras självkostnadspris.

I de fall en kund vid inkoppling av sitt hus beställt inkoppling med utvändig avlämning (i en fasadbox eller ett fasadmätarskåp) och i efterhand vill få en konverter installerad.

Avgiftsfritt

Konverterinstallation görs utan extra avgift efter tecknande av avtal för nätabonnemang.

Nätabonnemanget startas efter installation och driftsättning.

Arbetskostnader

T.ex. vid reparationer pga skada vållad av kunden eller vid avgiftsbelagda arbeten, som fiberenhetens egna tekniker utför löpande.

Avgift

Belopp

Teknikeravgift

875 SEK/timme

Ersättningsutrustning

Reservdelar som kunder själva kan byta ut, om delarna tappats bort eller skadats.

Reservdel

Belopp

Strömadapter, till konverter

250 SEK

Övriga kostnader

Vid åtgärd av skador debiteras ansvarig part verklig kostnad för samtliga omkostnader att utföra åtgärden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-07
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot