dunderNET logotyp

Återbetalning

Om du betalat fel eller för mycket.

Om du betalat in för stort belopp, betalat samma faktura två gånger eller du betalat en faktura där beloppet varit felaktigt, så är du berättigad till en återbetalning.

Utbetalningsmetoder

Pappersavi

Standardmetod

Om kunden inte angett något annat innan påbörjad utbetalning, skickas en utbetalningsavi¹ per post till kundens folkbokföringsadress.

¹ Avin kan lösas in på banker och i butiker.

Direktbetalning till bankkonto

Valbar metod

Om en kund vill ha utbetalningen direkt till ett bankkonto, ska detta meddelas till fiberenheten innan utskick av utbetalningsavi påbörjats.

Fiberenheten behöver följande uppgifter:

  • Namn
  • Anslutningsadress
  • Faktura- eller OCR-nummer
  • Konto- och clearingnummer, dit pengarna ska återbetalas.

Om fiberenheten söker kontakt med dig angående en felbetalning, anger vi alltid följande uppgifter:

  • Anslutningsadress.
  • Faktura- eller OCR-nummer.
  • Telefonnummer till fiberenhetens kundtelefon (0970-81 88 80) eller (0970-81 80 00) Gällivare kommuns växel.
  • Fiberenhetens e-postadress (bredband@gallivare.se).

Jämför uppgifterna mot de betalningar du genomfört, uppgifterna i de fakturor du fått och kontakta själv fiberenheten via våra officiella kontaktvägar ifall du känner dig osäker.

Läs mer om att syna bedrägeriförsök.

Av säkerhetsskäl, undvik att skicka kontonummer, personnummer och andra skyddsvärda personuppgifter per e-post.

E-post skickas utan kryptering och fungerar i praktiken som ett digitalt vykort, utan ett kuvert som skyddar innehållet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-02
Publicerad:
2023-05-31

Sidfot