dunderNET logotyp

Skydda dig mot internetbedrägerier

Så skyddar du känsliga uppgifter som bankuppgifter samt lösenord och synar bedragare.

Fiberenheten har sammanställt information om hur fiberenheten jobbar vid kontakt med kunderna samt hantering av bl.a. BankID och betalningar.

Syftet är att underlätta för er som misstänker att ni blivit utsatta för ett bedrägeriförsök, där förövaren utger sig för att komma från fiberenheten.

Kontaktmetoder

Då får du e-post från fiberenheten.

Endast om din e-postadress varit med i tidigare korrespondens eller angivits som kontaktuppgift i ett ärende, kontaktas du per e-post.

Utöver fiberenhetens egna ärenden, kan ärenden från medborgare även inkomma via andra delar av kommunförvaltningen samt via externa aktörer (t.ex. tjänsteleverantörer och entreprenörer) eller externa webbtjänster (t.ex. felanmälningar och avtalshantering).

E-post som ser ut att komma från fiberenheten ("nätfiske")

Det förekommer att bedragare skickar e-post där de utger sig vara någon annan. T.ex. kan de utge sig för att vara en medarbetare eller avdelning på Gällivare kommun, i syfte att utsätta mottagaren för bedrägeri.

Vanligast är att mailet kommer från en adress som ska likna (eller föra tankarna till) den de utger sig för att vara.

I mer avancerade fall kan e-post manipuleras så att e-postadresserna även vid första anblick ser ut att vara korrekta. Gällivare kommun arbetar aktivt mot att stärka skyddet, som begränsar möjligheten till dessa typer av bluffmail.

Känner du dig osäker på ett mail du har fått från fiberenheten?

Kontakta fiberenheten, via officiella kontaktuppgifter!

Fiberenhetens webbadresser

Alla adresser till fiberenhetens egna hemsidor inleds antingen med "gellivare.se", "gallivare.se" eller "dundernet.se".

Notera att kombinationen av domänet (gellivare, gallivare eller dundernet) och toppdomänet (.se) ska stämma.

För digitala tjänster utanför den egna hemsidan brukar fiberenheten lägga upp genvägar på sin egen hemsida. Även webbadresser med så kallade subdomän kan anvädas för att snabbare hamna rätt. Då inleds webbadressen med subdomänet följt av hemsidans adress.

T.ex. "speedtest.dundernet.se" eller "karta.dundernet.se (subdomän.domän.toppdomän).

Fiberenhetens e-postadresser

E-post som skickas från gällivare kommuns medarbetare har alltid e-postadresser som slutar på "@gallivare.se" som avsändare.

Vid ärendehantering i externa system (t.ex. avtal eller felanmälan), kan svar komma från webbadressen för den webbtjänst där du registrerade ditt ärende.

E-post via externa funktioner

Fiberenheten använder även extrerna webbverktyg med egna webb- och e-postadresser.

 • Norrbottens e-nämnd (digital avtalshantering) har e-postadresser som slutar på "@enamnd.se".

Hembesök sker endast i samband med ett pågående ärenden eller arbeten som aviserat på förhand via hemsidan.

Exempel på pågående ärenden:

 • Beställd anslutning i samband med ett utbyggnadsprojekt.
 • Felärende som kunden anmält till sin tjänsteleverantör.

Vid hembesök där teknikerna behöver komma in i bostaden bokar tekniker alltid in en tid med kunden, innan besöket genomförs.

Legitimering

Personal från Gällivare kommuns fiberenhet och kommunens entreprenörer ska i samband med hembesök kunna:

Styrka sin identitet (t.ex. yrkesidentifikation).
Styrka vem deras arbetgivare är.

Entreprenörer ska även kunna:

 • Uppvisa vem som är beställare av jobbet de ska utföra.

Du som kund har alltid rätt att neka personal tillträde till ditt hem om du känner dig osäker.


Om du är osäker?

Kontakta fiberenheten via officiella kontaktuppgifter.

När fiberenhetens egen personal ringer kommer samtalen från svenska telefonnummer, som börjar med 0970-818, följt av tre siffror.

Frågar aldrig efter kort- eller inloggningsuppgifter

Gällivare kommun ringer inte kunder för att be dem göra inbetalningar med t.ex. betalkort, presentkort, Swish, banköverföringar till vanliga kontonummer.

Inte heller efterfrågas inloggningsuppgifter såsom pinkoder, lösenord, BankID eller att du ska logga in på bankkonton, sociala medier eller andra lösenordsskyddade sidor eller appar.

Inloggning, länkar & appar

Sidor och e-legitimationer som stödjs

Fiberenheten använder endast e-legitimation för signering av avtal via sidorna nedan. Under pluset finns mer om hur e-legitimationanvänds på respektive sida.

Det är möjligt att genomför inloggningar och signeringar till Gällivare kommun via Norrbottens e-nämnd

Gällivare kommuns fiberenhet låter kunder använda e-legitimation i följande situationer:

 • Teckna eller säga upp nätavtal (vid ingång eller avslut av nätabonnemang).
 • Teckna markupplåtelseavtal (inför inkoppling av en anslutning).

E-legitimationer som stödjs

Det är möjligt att genomför inloggningar och signeringar till Gällivare kommun via Norrbottens e-nämnd med följande e-legitimationer:

 • BankID
 • Freja eID+

Inloggning med BankID

Innan du påbörjat en inloggning med BankID brukar det stå följande, när du öppnar appen för BankID och den är redo för att starta en inloggning:


Påbörja en inloggning eller underskrift på en webbsida eller i en annan app. Du kan även skanna en QR-kod med knappen nedan.

Vid inloggning i Gällivare kommuns e-tjänster ska det stå följande i BankID-appen:

Jag identifierar mig hos [namnet på sidan du ska logga in i]

Använda e-legitimation

Öppna applikation före inloggning eller signering

Inloggning och signering med e-legitimation ska endast genomföras, om du själv startat en inloggning eller signering via e-nämndens hemsida.

Öppna alltid applikationen för din e-legitiomation innan du startar en inloggning eller signering på hemsidor eller i andra appar. På så sätt kan du kontrollera att ingen påbörjat en signering eller inloggning, innan du startat e-legitimationen.

Avbryta signering

Avbryt omedelbart inloggning och signering om:

 • Din e-legitimation redan öppnar en pågående inloggning eller signering, när du öppnar e-legitimationen.
 • e-legitimationens app anger att pågående inloggning eller signering gör till något annat än det du ämnar att logga in på eller signera.

Skydda din e-legitimation

Precis som ditt pass eller körkort, är även e-legitimation en form av identitetshandling. Det är inget någon annan än du som ska använda ditt e-legitimation.

Eftersom e-legitimation är digitalt, ger den snabbt tillgång till mycket mer än en vanlig legitimation. Digitala legitimationer kan även lättare användas av andra än dig själv, om någon obehörig får tag i den. Därför är det extra viktigt att skydda ditt e-legitimation.

 • Ha inte ett lösenord som enkelt går att gissa.
 • Skydda ditt lösenord så ingen obehörig ser vad du knappar in.
 • Den telefon eller dator där e-legitimationen finns lagrad bör skyddas med lösenord eller pinkod.
 • Spärra omgående din e-legitimation hos dess utgivare (vanligtvis din bank), om enheten där e-legitimationen lagras försvinner.
 • Förvara inte kodkort, Inloggningsdosor odyl öppet eller lättillgängligt.

Fiberenheten ber aldrig kunder logga in i digitala tjänster som exempelvis:

 • Internet- eller mobilbank
 • Betaltjänster
 • Hemsidor
 • Mobilappar
 • Datorprogram
 • Trådlösa nätverk

Fiberenheten ber aldrig kunder att tillhandahålla inloggningsuppgifter som exempelvis:

 • Användarnamn
 • Pinkoder
 • Lösenord
 • Bekräftelse koder och länkar som kommit till din e-post, mobiltelefon eller kod-app.
 • Svar på frågor för lösenordsåterställning.
 • Inloggningsledtrådar.

Fiberenheten ber aldrig kunder att installera datorprogram eller appar (mobiltelefoner, smart-tv, m.m.)

Öppna inte länkar om du är osäker på. Även om det ser ut att vara en avsändare du litar på. Om du inte tydligt ser vilken hemsida länken leder till bör du inte öppna länkar i e-post.

Fiberenheten skriver ut webbadresser i klartext, de gånger du i e-post hänvisas till information på hemsidan. På så sätt kan du själv kopiear adressen från mailet och klistrar in i webbläsarens adressfält, utan att klicka på knappar där webbadressen inte framgår tydligt.

In- & utbetalningar

Endast faktura, efter avslutat arbete

Gällivare kommun tar inte betalt i förskott för egna arbeten. Alla betalningar sker med 30 dagars faktura, efter avslutat arbetet. Samtliga fakturor från Gällivare kommun ska betalas in till Gällivare kommuns egna bankgironumer.

Aktuella bankgironummer

Senast uppdaterat: 9 maj 2022

Pappersfaktura:
5036-7093

Autogiro:
754-1576

Utebliven betalning

Gällivare kommun ringer inte kunder för att be dem göra inbetalningar med t.ex. betalkort, presentkort, Swish, eller banköverföringar till vanliga kontonummer. Inte heller efterfrågas BankID, pinkoder eller andra inloggningsuppgifter.

Läs mer om hur Gällivare kommun hanterar uteblivna betalningar.

Betalat för mycket eller flera gånger?

Kontakta fiberenheten!

Är du osäker på en faktura du har fått?

Har du fått en faktura eller påminnelse för din anslutning som du tror redan är betald.

Kontrollera i första hand tidigare betalningar från dina konton hos din bank!

Om funderingar kvarstår, kontakta fiberenheten!

Om du fakturerats för ett för högt belopp eller betalat för mycket kan du bli kontaktad av fiberenheten.

Om fiberenheten söker kontakt med dig angående en felbetalning, anger vi alltid följande uppgifter:

 • Anslutningsadress
 • Faktura- eller OCR-nummer.
 • Telefonnummer till fiberenhetens kundtelefon (0970-81 88 80) eller (0970-81 80 00) Gällivare kommuns växel.
 • Fiberenhetens e-postadress (bredband@gallivare.se).

Jämför uppgifterna mot de betalningar du genomfört, uppgifterna i de fakturor du fått och kontakta själv fiberenheten via våra officiella kontaktvägar ifall du känner dig osäker.

Så gör fiberenheten utbetalningar

Om kunden inte meddelat något annat innan påbörjad utbetalning, skickas en pappersavi ut till kundens folkbokföringsadress.

Om kunden hellre vill ha betalningen direkt till ett bankkonto, måste kunden meddela vilket konto- och clearingnummer till fiberenheten ska göra utbetalningen till.

Information från andra organisationer

Här hittar du länkar och filmer från myndigheter, bankerna och ideella organisationer, som tillhandahåller guider, utbildningar och filmer om

Sidfot