dunderNET logotyp

Börja använda en anslutning

Steg för steg, för att komma igång med din stadsnätsanslutning.

Starta din fiberkonverter eller radionätsswitch och kontrollera att den får signal från dunderNET. Detta går att uttyda från indikatorlamporna på utrustningen.

Hur du kontrollerar detta för respektive konverter eller switch återfinns i användarmanualerna för respektive modell.

För att tjänsteleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster (internet, TV och telefoni) måste kunden först ha ett aktivt nätabonnemang på sin adress.

Nätabonnemanget ingås genom att teckna nätavtal med Gällivare kommun

Nätavtalet kan antingen tecknas digitalt ¹ med BankID eller fysiskt med pappersblankett.

¹ Digitala avtal kan endast tecknas av fysiska personer som ingår avtal i sitt eget namn.

Tjänster

Efter ingång av nätabonnemanget är det möjligt för tjänsteleverantörerna i dunderNET, att leverera sina tjänster (internet, TV & telefoni).

dunderNET är ett öppet nät och du som kund väljer själv vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster du vill ha.

Router & övrig utrustning

Router kan köpas via tjänsteleverantörerna och elektronikåterförsäljare.

En del tjänster kan kräva antingen ytterligare utrustning som tillhandahålls via tjänsteleverantören eller att tjänsteleverantörens egen router används.

En router anslutas med nätverkskabel till en av fiberkonverterns nätverksuttag.

Egen konverter

Om en bostad eller lokal har en egen fiberkonverter, ansluts routern till valfritt uttag.

Gemensam konverter

Om fiberkonvertern delas mellan flera lokaler eller lägenheter, är konvertern inställd så att respektive uttag är avsett för för en specifik anslutning.

Övrig utrustning

Telefoner, datorer, TV-boxar m.m. ansluts till routern.

Inkopplingsguider

Konverter installerad på vägg

Nedan finns ett exempel som visar hur nätverkskablar och utrustning kan anslutas till fiberkonvertern.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Konverter installerad inne i mediaskåp

I nybyggda bostäder är det vanligt att fiberkonvertern installeras inne i ett mediaskåp tillsammans med eller intill bostadens elcentral.

Saknar du gatuadress?

För att kunna beställa tjänster till en anslutning behöver du ha anslutningen knuten till en gatuadress.

Innan du följer stegen ovan, börja med att registrera en gatuadress på det anslutna huset. Registreringen hos Lantmäteriet hanteras via Gällivare kommuns planavdelning. Efter registreringen meddelar ni fiberenheten den nya gatuadressen, för att få den knuten till din stadsnätsanslutning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-21
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot