dunderNET logotyp

Kopplingsguide - utan egen konverter

Vägguttag med 2 st nätverksportar, märkta 5A och 5B.

Guide för inkoppling av router och övrig utrustning, i bostäder och lokaler utan egen konverter.

I det här exemplet har kunden ingen egen fiberanslutning till sin bostad eller lokal. Kunden ansluter istället via ett nätverksuttag (kopparnät).

Så kopplar du

Nedan följer steg för steg hur du kopplar och en efterföljande bild som visar hur allt hänger ihop när du kopplat in allt.

Anslut routern till vägguttag

Steg 1. En nätverkskabel kopplas in i nätverksporten på vägguttaget¹.

¹ Ifall det finns flera nätverksuttag i bostaden eller lokalen, vänder du dig till fastighetsägaren för:

  • Information, om vilket av uttagen som kan nyttjas.
  • Omkoppling, om du vill nyttja ett annat av uttagen istället.

Steg 2. Den andra änden av nätverkskabeln kopplas in i routerns inkommande² nätverksport.

² Denna port är vanligtvis märkt "WAN" och kan ha en annan färg än de övriga nätverksportarna på routern.

Anslut övrig utrustning

Steg 3. Övrig utrustning³ ansluts antingen med nätverkskabel till routerns LAN-portar eller routerns trådlösa nätverk.

³ Såsom dator, TV-box, smart-TV, telefon (alternativt telefon-box), mobiltelefon, skrivare, switch, accesspunkt m.m.

Övriga kopplingsguider

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2024-01-29

Sidfot