Gå till innehåll

Lediga tomter

Lediga tomter

Kommunen har för närvarande lediga småhustomter på Repisvaara i närheten av Dundret i Gällivare. Tomter som inte blivit sålda via tomtkön finns till allmän försäljning här:

Länk till karttjänst för lediga tomter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgift om lediga, bokade samt sålda tomter finns i länken här ovan. När du är inne i karttjänsten går det att klicka på en färgmarkerad tomt för att få upp information om fastighetsbeteckning, area, pris, tomttyp (plan eller souterräng) samt länk till plankarta och planbeskrivning. Grön tomt betyder att den är ledig, gul tomt är bokad och röd tomt är såld. Observera att endast de tomter som är grönmarkerade är till salu.

Till er som vill köpa en tomt

Läs noggrant igenom informationen nedan. Fyll sedan i blanketten Anmälan köp av småhustomt. Pdf, 90.4 kB. Spara ner den och skicka den sedan till villatomter@gallivare.se. Vi bekräftar därefter per mejl om ni kan köpa tomten. Tillträdesdagen sätts vanligen en månad framåt, alternativt enligt särskild överenskommelse.

När köpekontraktet skickas till er anges ett datum då ni senast måste lämna in det med er underskrift till oss, och under den tiden hålls tomten bokad. Vid det fall vi inte mottagit köpekontraktet i tid kommer tomten att läggas ut till salu på nytt.

Ni kommer efter att kommunen godkänt överlåtelsen och undertecknat avtalet få ett eget exemplar som behålls av er. Köpeskillingen betalas in senast på tillträdesdagen till Gällivare kommuns bankgiro, 754-1576. Vid betalningen anger ni fastighetsbeteckningen. När betalningen har kommit in utfärdar kommunen ett köpebrev som ni behöver tillsammans med köpekontraktet för att kunna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Observera att e-postadressen ovan endast är till för att boka en tomt. Alla övriga frågor hänvisas till SAM@gallivare.se eller 0970-81 80 00 (växeln).

Köpekontraktet för köp av småhustomt finns att läsa här Pdf, 87.9 kB.. Det är det som skickas till köparen. Läs igenom kontraktet innan ni bokar en tomt. För souterrängtomter gäller det avtal som hittas här Pdf, 88 kB.. Vi vill uppmärksamma köpare på att det finns bestämmelser om nybyggnadsskyldighet i kontraktet samt förbud mot att sälja vidare fastigheten utan säljarens medgivande.

Praktisk information

Bygglov

Via kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ansöka om bygglov. Frågor angående bygglov kan ställas till byggavdelningen på mobpost@gallivare.se eller via 0970-81 80 00 (växeln).

Fiber

Allmän information om fibernätet finns att läsa på dunderNETs webbplats Länk till annan webbplats..

Vid frågor som rör fiber kan ni kontakta dunderNET på bredband@gallivare.se.

VA-anslutning

När ni köpt en tomt behöver ni också ansöka om anslutning till det kommunala VA-nätet. Blankett för detta finns här. Anslutningsavgiften för en ”standardvilla” ligger på cirka 120 000 – 130 000 kronor. Observera att kostnaden för VA-anslutning inte ingår i försäljningspriset.

Markarbeten

Tomterna på Rimfrostgatan är grovplanerade, vilket betyder att organiskt material är bortforslat och en grov terrassering är utförd. Markens slutliga höjdläge är inte heller bestämt, utan slutlig höjd bestäms i bygglovet. Ytterligare markarbeten kommer att krävas av köparen för att förbereda för exempelvis grundläggning. Fem tomter inom området är grovplanerade för att grundläggas med souterräng, det framgår under respektive tomt vilken typ av tomt det är (plan eller soutteräng).

Vad får man bygga?

För att se gällande detaljplan klickar du dig in på respektive tomt i tomtkarttjänsten och väljer länken plankarta och planbeskrivning.

Sidinformation

Plan- och markhandläggare
Linn Palo

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2023-06-13