Gå till innehåll

Bostadsanpassningsbidrag

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen ansvarar för handläggningen av bidraget enligt lag (2018:222).
Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.

Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarit eller bestående och styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2023-05-17