Gå till innehåll

Tallbackaskolan

Välkommen till Tallbackaskolan

Tallbackaskolan är en skola med ca 275 barn i åldern 6-13 år som ligger på Mellanområdet mitt emellan Malmberget och Gällivare.
Skolans omgivning: Norr om skolan finns en vacker tallskog där eleverna leker på rasterna. Skidspåret ligger ett stavtag från skolbyggnaden och inbjuder till härliga skidutflykter.

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet möjliggör för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga aktiviteter och social gemenskap.

Elever kan vistas i fritidshemmet före och efter skolan.

Ansökan om plats, uppsägning, inkomstuppgifter mm görs via e-tjänsten nedan

I vänsterspalten kan du läsa mer om fritidshem på de olika skolorna.

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift enligt maxtaxan, se länk i högerspalten.


Sidinformation

Tallbackaskolan

Norra Bussgatan 1

983 34 Malmberget

skylt
Bitr. rektor
Maria Isaksson
skylt
Intendet
Manuela Abrahamsson
Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2023-03-03